Người nêu ý kiến "đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự" lên tiếng

(GDVN) - Trung tướng Trần Đình Nhã: "Đúng là xương máu thì không thể đổi thành tiền được. Nhưng làm thế nào để tạo ra sự công bằng cho những người không phải bỏ xương máu với những người phải bỏ xương máu ra? Mà nghĩa vụ là nghĩa vụ chung. Anh phải xem những gia đình có con đi bộ đội người ta nghĩ thế nào?".
26/11/2013 08:25 Ngọc Quang

Đây là chia sẻ của Trung tướng Trần Đình Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội bên lề kỳ họp Quốc hội chiều qua (25/11).

PV: Thưa ông, dư luận đang có nhiều ý kiến khác nhau với ý tưởng có thể “nộp tiền thay thế nghĩa vụ quân sự” mà ông đưa ra. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại liệu điều đó có thực sự đảm bảo công bằng trong xã hội, đặc biệt giữa gia đình nghèo với những người giàu?

Trung tướng Trần Đình Nhã: Vấn đề là có tổ chức làm được việc này hay không? Ở nước ngoài người ta có thể làm công ích hay làm một việc gì đó để chia sẻ, vì đó là nhiệm vụ chung. Tôi đi tiếp xúc cử tri, nhiều người cũng phản ánh, nhà ông bà bên cạnh cho con em họ đi buôn, đi học, không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong khi con cái họ thì phải đi.

Bây giờ mình phải đặt ở cương vị của người tham gia và không tham gia nghĩa vụ. Nghĩa vụ là nghĩa vụ chung. Nhưng con em người khác đi làm nghĩa vụ quân sự, còn con em mình lại không thì có ăn năn gì không?

Ông Trần Đình Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

PV: Các nước khác có áp dụng biện pháp thay thế như vậy không, thưa ông?

Trung tướng Trần Đình Nhã: Người ta áp dụng bằng nhiều hình thức. Các nước người ta không gọi là nghĩa vụ quân sự mà là lính chuyên nghiệp. Họ được trả lương hẳn hoi và gia đình phải ký hợp đồng mới được. Còn chúng ta xây dựng quân đội dựa trên nghĩa vụ quân sự. Vậy anh phải hiểu xem nghĩa vụ quân sự nó là cái gì?

Đừng đánh đồng việc thực hiện nghĩa vụ quân sự với việc tổng động viên khi đất nước có chiến tranh. Hai việc này khác nhau. Lúc có chiến tranh thì chẳng phân biệt tuổi tác gì, ai cũng phải đi, không đi bị siết quân luật, ra tòa án binh ngay.

PV: Có ý kiến trong ngành quân đội cho rằng “Đã là xương máu thì không thể đổi bằng tiền được”. Ông nghĩ sao?

Trung tướng Trần Đình Nhã: Đúng là xương máu thì không thể đổi thành tiền được. Nhưng làm thế nào để tạo ra sự công bằng cho những người không phải bỏ xương máu với những người phải bỏ xương máu ra? Mà nghĩa vụ là nghĩa vụ chung. Anh phải xem những gia đình có con đi bộ đội người ta nghĩ thế nào?

Mỗi năm có 1 triệu thanh niên đúng tổi phải đi làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự, nhưng lại chỉ đi được mấy vạn. Vậy số người còn lại người ta nghĩ thế nào? Sự công bằng ở đâu?.

PV: Nhưng thưa ông, từ việc nộp tiền có thể thay thế nghĩa vụ quân sự, nhiều người lo ngại trong tương lai không còn nhiều người thực hiện nghĩa vụ này nữa?

Trung tướng Trần Đình Nhã: Thế nên phải nghiên cứu làm thế nào để thực hiện việc thay thế đảm bảo được công bằng. Tôi chưa nói đến công bằng xương máu mà tôi nói anh làm thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các gia đình có người đi bộ đội và gia đình khác không phải đi. Hãy tìm cho tôi một hình thức công bằng? Anh nghĩ giải pháp đi? Chúng ta đừng nghĩ gia đình có con em đi bộ đội người ta không nói gì, khi con người khác vào đại học, còn con em họ lại phải đi nghĩa vụ quân sự.

Đây cũng mới chỉ là ý tưởng thôi, đã bàn đâu, đã xây dựng luật nghĩa vụ quân sự đâu? Ý tưởng này sẽ đưa ra xem xét tại Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi.

Xin cảm ơn Trung tướng!

Ngọc Quang