Chùm ảnh: Tạo việc làm cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

(GDVN) - Những việc làm phù hợp đồng thời giúp người khuyết tật có thêm thu nhập trong cuộc sống.
20/11/2013 05:32 Như Thảo (Tổng hợp)
May mặc là nghề thích hợp cho người khuyết tật.
Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật là hoạt động có ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc. 
Đến nay, có hơn 256 cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho người khuyết tật, trong đó có 55 cơ sở dạy nghề chuyên biệt. 
Mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh)
Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 1/2010, nhưng Trung tâm đã tổ chức được một số lớp dạy nghề làm hoa lụa, kết chổi đót, mây tre đan xuất khẩu, làm nấm rơm…
Sự quan tâm này đã và đang góp phần cải thiện đời sống người khuyết tật, làm thay đổi nhận thức xã hội về người khuyết tật; đồng thời tạo môi trường pháp lý, môi trường xã hội thuận lợi để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Như Thảo (Tổng hợp)