Những hình ảnh hữu ích cho người cai nghiện hòa nhập cộng đồng

(GDVN) - Tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống ma túy, những hoạt động ngoại khóa....là những việc làm cần thiết giúp người cai nghiện nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
10/10/2013 20:53 Anh Thúy (tổng hợp)
Thường xuyên mở lớp tập huấn và thông báo về công tác cai nghiện
Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy
Những lớp học sẽ giúp cho người cai nghiện đả thông tư tưởng và có nhìn nhận chuẩn xác hơn
bên cạnh đó một số hoạt động, đọc sách,
Tập thể dục.....đem lại hiệu quả cao đối với người cai nghiện ma túy
Bên cạnh đó còn có các chương trình giải trí cho người cai nghiện
Anh Thúy (tổng hợp)