Từ 5/1/2014, dự án bất động sản chậm tiến độ sẽ bị thu hồi

(GDVN) - Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đã ban hành một Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 5/1/2014, theo đó dự án thực hiện chậm tiến độ phải bị xử lý thu hồi.
16/12/2013 14:56 Bình An
Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo quy định của Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV, việc phân loại dự án để đề xuất, xem xét quyết định cho dừng, tạm dừng hoặc được phép triển khai cần dựa trên các nguyên tắc cơ bản đối với từng nhóm như sau:

Nhóm các dự án tạm dừng

Bao gồm các dự án đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng nhưng có sản phẩm nhà ở cùng loại với sản phẩm hiện đang tồn kho nhiều trên thị trường và không thể điều chỉnh; các dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng hoặc diện tích đã giải phóng mặt bằng có tỷ lệ thấp (dưới 30%); các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án.

Dự án thực hiện chậm tiến độ phải bị xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai và bất động sản. (Ảnh minh họa)

Nhóm các dự án phải dừng 

Bao gồm các dự án không giải phóng được mặt bằng, dự án có chức năng không phù hợp quy hoạch đô thị được duyệt; dự án thực hiện chậm tiến độ phải bị xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai và bất động sản.

Nhóm các dự án được tiếp tục triển khai

Bao gồm các dự án có sản phẩm dự án đáp ứng nhu cầu về nhà ở của thị trường; phù hợp quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chung đô thị - trong trường hợp không cần lập quy hoạch phân khu) và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; chủ đầu tư có năng lực đảm bảo hoàn thành dựán đúng tiến độ, chất lượng đã được phê duyệt.

Nhóm các dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai

Bao gồm các dự án đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã thực hiện đầu tư nhưng cần điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch đô thị và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, hoặc cần điều chỉnh loại hình sản phẩm và thời điểm cung cấp đểphù hợp với dự báo vềnhu cầu nhà ở của thị trường.

Căn cứ quyết định về việc dừng, tạm dừng, tiếp tục triển khai các dự án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các giải pháp xử lý chuyển tiếp phù hợp đối với từng dựán theo các quy định tại các Điều 49, 50, 51 của Nghị định số11/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2014, thay thế cho Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Bình An