BĐS gặp khó, Bầu Đức vẫn lãi khủng quý IV/2013

(GDVN) - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2013, theo đó lợi nhuận sau thuế đạt 28,3 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2012.
19/02/2014 15:22 Hoàng Lực

Báo cáo tài chính quý IV/2013 được Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mà CK: HAG) công bố mới đây cho thấy, so với quý IV/2012 lợi nhuận quý IV-2013 của công ty này lãi gấp đôi.

Cụ thể quý IV/2013, HAGL đạt lợi nhuận 28,3 tỉ đồng so với mức 14,3 tỉ đồng quý IV/2012.

Lợi nhuận sau thuế quý IV-2013 của Hoàng Anh Gia Lai đạt 28,3 tỉ đồng gấp đôi qúy IV-2012

Báo cáo của HAGL cũng nêu rõ, hoạt động chính dẫn đến lãi lớn trong quý IV/2013 là do thu nhập từ cổ tức, tăng 10 tỉ đồng, khoản thu này không có trong quý IV/2012.

Tuy nhiên doanh nghiệp của Bầu Đức gặp khó khăn trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, doanh thu bán căn hộ, hợp đồng xây dựng, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giảm 106 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2012.

So với quý IV/2012 kết quả kinh doanh quý IV/2013 của HAGL đều giảm. Bao gồm doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa dịch vụ giảm 37 tỉ đồng; Doanh thu từ hợp đồng xây dựng giảm 35 tỉ đồng; Thu nhập từ bán căn hộ dự án Bàu Thạch Gián giảm 34 tỉ đồng.

Cùng với doanh thu giảm, giá bán căn hộ, giá vốn hợp đồng xây dựng, giá hàng hóa dịch vụ cung cấp của HAGL quý IV/2013 cũng giảm so với quý IV/2012. Cụ thể, giá bán sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ giảm 50 tỉ đồng; Giá vốn hợp đồng xây dựng giảm 34 tỉ đồng; giá vốn bán căn hộ Bàu Thạch Gián giảm 21 tỉ đồng.

Hoàng Lực