Thủ tướng giao 5 nhiệm vụ cho các trường đại học trên cả nước

(GDVN) - Sáng nay (15/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ khai giảng tại Đại học QGHN và giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho trường và các trường đại học trong cả nước.
15/09/2014 11:00 Xuân Trung

Tại Lễ khai giảng, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thân ái gửi tới các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, của toàn ngành giáo dục lời hỏi thăm ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tại đây, Thủ tướng rất vui mừng thấy rằng, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động quy hoạch, sắp xếp các ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; duy trì quy mô đào tạo chính quy một cách hợp lý, giảm nhanh quy mô đào tạo không chính quy; tăng quy mô đào tạo sau đại học theo tỷ lệ các trường đại học nghiên cứu, đạt gần 30%. Nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao đã được kiểm định đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các đại học ASEAN (AUN)…

Thủ tướng cũng cho rằng, quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học phải gắn bó chặt chẽ và tiến hành đồng bộ với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục, đào tạo theo lộ trình thích hợp và những bước đi vững chắc. Mỗi cấp học, bậc học có nội dung, phương thức đổi mới phù hợp, song toàn ngành giáo dục Việt Nam đều có mục tiêu chung là hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện làm chủ thể sáng tạo và động lực to lớn cho phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc tổ quốc. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khải giảng tại Đại học Quốc gia Hà Nội sáng nay. Ảnh Xuân Trung

Thủ tướng tha thiết mong rằng trong năm học này Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như tất cả các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa là trung tâm giáo dục vừa phải là trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái, nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, được yêu thương, được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển suốt đời. 

Tư tưởng Hiến pháp thấm vào suy nghĩ, hành động của GV, SV Luật

(GDVN) - Sáng nay (13/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015 của trường ĐH Luật Hà Nội

“Sự nghiệp vĩ đại và vẻ vang này đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung của Đảng, sự nỗ lực của Nhà nước, trực tiếp là sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận và các đoàn thể, sự năng động, sáng tạo của các trường ĐH, sự chung tay, góp công, góp sức của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là của các gia đình. Cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên tầm cao mới, đưa đất nước, dân tộc tiến kịp thời đại” Thủ tướng tin tưởng.

5 nhiệm vụ cho các trường đại học

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm học 2014 – 2015 là năm học có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ và Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước, hội nhập quốc tế. 

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế tri thức, giáo dục đại học nói chung, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng, có trách nhiệm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 với mục tiêu chiến lược, đưa đất nước phát triển nhanh, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành trọng trách đó, xứng đáng với sự chăm lo và niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân, trong năm học 2014 – 2015 và những năm tiếp theo, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đổi mới quản trị đại học, chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao. Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nền giáo dục đại học, phải thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp, biện pháp, trong đó thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học được coi là khâu quyết định, là yếu tố đột phá. 

Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, trí tuệ, tài năng của tập thể lãnh đạo, của các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên, tích cực thực hiện vững chắc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đào tạo, bộ máy tổ chức – cán bộ, về lương, thu nhập, về chi thường xuyên, chi đầu tư…, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Hai là, tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy đến mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất đáp ứng nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thực hiện phân tầng chất lượng các ngành/ chuyên ngành để ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thu học phí theo đặc thù và chất lượng ngành học. 

Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong NCKH, hợp tác triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, thu hút người nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Việt Nam. Tập trung triển khai thành công và hiệu quả đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học theo phương thức đánh giá toàn diện năng lực người học.

Kỳ thi quốc gia: Phải giảm khó cho học trò, nâng yêu cầu với giám thị

(GDVN) - Kỳ thi quốc gia chung cần phải làm chặt chẽ, trung thực, đáp ứng đúng với hai mục tiêu tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học sẽ luôn được xã hội ủng hộ.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, đủ khả năng ứng dụng, giải quyết các vấn đề quan trọng các địa phương, các ngành, của quốc gia. Hoạt động khoa học và công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để phát triển đại học nghiên cứu, phát triển nguồn lực, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của đại học Việt Nam. 

Gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động của nhà trường với doanh nghiệp và thực tế đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh – đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giảng viên đại học phải đồng thời là nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nền giáo dục ĐH Việt Nam tiên tiến, nhân văn, đạt chuẩn quốc tế. Chính phủ đang hoàn thiện và sẽ sớm triển thực hiện các cơ chế chính sách phù hợp nhất là tạo điều kiện tự chủ, chủ động để thu hút các giảng viên, nhà khoa học xuất sắc ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học; đãi ngộ, tôn vinh các nhà giáo, các nhà khoa học tâm huyết, tài năng, có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp chung của đất nước.

Năm là,
từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo của các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên. Đại học Quốc gia Hà Nội cần có các giải pháp hợp lí để nâng cấp, cải tạo, phát triển cơ sở vật chất tại các quận nội thành Hà Nội, đảm bảo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc để đẩy nhanh tiên độ triển khai Dự án, phấn đấu trong 5 năm tới có thể chuyển được 2-3 trường đại học thành viên lên địa điểm mới và sớm đưa Trường ĐH Việt Nhật vào hoạt động. 

Xuân Trung