Video: Bí mật đào tạo cơ bản lực lượng bắn tỉa của quân đội Việt Nam

(GDVN) - Khám phá những vấn đề cơ bản trong quá trình đào tạo lực lượng bắn tỉa của quân đội Việt Nam.
17/11/2014 09:50 Nguồn: QPVN/Youtube
Nguồn: QPVN/Youtube