Giáo dục công dân, HSSV nhận thức về ma túy

(GDVN) - Ngày 31/7/2014 Bộ GD&ĐT có Công văn gửi các ĐH, HV, các trường ĐH, CĐ về việc tổ chức giáo dục học sinh trong tuần sinh hoạt công dân.
01/08/2014 12:00 Phương Thảo

Theo Bộ GD&ĐT, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV), Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2014 - 2015 trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa

Cụ thể, mục đích của Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”  là nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ GD&ĐT và các nhà trường; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

Tuần sinh hoạt tập trung vào các nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, nhà giáo, đảng viên, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV.

Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đối với nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh tiếp tục được đẩy mạnh.

Phương Thảo