Thủ tướng quyết định chi 140 tỷ đồng hỗ trợ bão lụt 11 tỉnh

(GDVN) - Danh sách 11 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Bắc Kạn, Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Lai Châu.
19/12/2014 22:19 Ngọc Quang

140 tỷ đồng này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để hỗ trợ 11 địa phương cứu trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi và giao thông nông thôn… bị thiệt hại do thiên tai.

Số tiền hỗ trợ cụ thể với 11 địa phương gồm: Lạng Sơn (30 tỷ), Hà Giang (20 tỷ), Thái Nguyên (20 tỷ), Quảng Ninh (15 tỷ), Hải Phòng (15 tỷ), Điện Biên (10 tỷ), Bắc Kạn (5 tỷ), Yên Bái (5 tỷ), Phú Thọ (5 tỷ), Hải Dương (10 tỷ), Lai Châu (5 tỷ).

Với 140 tỷ đồng tiền hỗ trợ, các địa phương sẽ nhanh chóng khắc phục tốt hơn hậu quả của bão lũ. Nguồn ảnh: Internet.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vùng bị thiệt hại do thiên tai theo Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012; đồng thời, báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định.

Ngọc Quang