Kẻ cắp gặp "bà già"

(GDVN) - Anh chàng cảnh sát quả là cao tay!
27/09/2011 19:29 (Sưu tầm)

Cảnh sát hỏi một tên trộm:

- Mi hay trộm cắp phải không?

- Có đôi lần.

- Ở những nơi nào?

- Ở đâu đó.

- Được rồi, trước tiên phải giam mi lại!

- Chừng nào mới thả tôi ra?

- Sớm muộn!

(Sưu tầm)