Vinamilk tăng hơn nghìn tỷ doanh thu năm 2014

(GDVN) - Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa cho biết Tổng doanh thu của Vinamilk năm 2014 đạt 33.068 tỷ đồng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2013.
02/02/2015 16:27 Mai Anh

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố bản Báo cáo Tài chính năm 2014 cho biết, tổng doanh thu của Vinamilk năm 2014 đạt 33.068 tỉ đồng tăng hơn 1 nghìn tỉ đồng so với năm 2013 (tổng doanh thu Vinamilk năm 2013 là 31.764 tỉ đồng).

Tổng doanh thu của Vinamilk tăng mạnh do doanh thu bán thành phẩm mang lại với trị giá đạt 32.251 tỉ đồng, ngoài ra là các doanh thu đến từ bán hàng hóa đạt 768,8 tỉ đồng, doanh thu dịch vụ đạt 34,1 tỉ đồng và doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 13,8 tỉ đồng. Tính chung các ngành Vinamilk đang đầu tư đều có doanh thu tăng mạnh trong năm qua.

Doanh thu Vinamilk năm 2014 đạt 33.068 tỷ đồng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2013 (ảnh minh họa)

Cùng với doanh thu tăng, tổng tài sản của Vinamilk cũng tăng lên đáng kể. Nếu như đầu năm 2014, tổng tài sản của Vinamilk ở mức 21.882 tỷ đồng thì đến hết ngày 31/12/2014, tài sản của Vinamilk tăng lên 24.482 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng mạnh từ 12.415 tỷ đồng (đầu năm 2014) tăng lên 14.598 tỷ đồng tính đến hết ngày 31/12/2014.

Tuy doanh thu năm 2014 Vinamilk tăng nhưng lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Cụ thể lợi nhuận bán hàng và kinh doanh dịch vụ của Vinamil năm 2014 đạt 11.721 tỷ đồng, tăng 609 tỷ đồng so với lợi nhuận bán hàng và kinh doanh dịch vụ năm 2013 (11.113 tỷ đồng).

Trong khi lợi nhuận thuần từ kinh doanh dịch vụ năm 2014 sụt giảm hơn 300 tỷ đồng,  từ 7.689 tỷ đồng năm 2013 xuống 7.309 tỷ đồng năm 2014. Cùng với đó lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Vinamilk  năm cũng giảm so với năm 2013.

Mai Anh