Hoàng Anh Gia Lai, doanh nghiệp có điểm quản trị tốt nhất Việt Nam

(GDVN) - Lễ trao giải ASEAN Corporate Govenance Scorecard đã vinh danh Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vào Top 2 công ty có điểm quản trị tốt nhất Việt Nam
18/11/2015 07:15 Mai Anh

Trong khuôn khổ Hội nghị Quản trị Doanh nghiệp các nước ASEAN 2015, Lễ trao giải ASEAN Corporate Govenance Scorecard do Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) hợp tác với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Philippines tổ chức đã diễn ra ngày 14/11/2015 vừa qua tại Manila Polo Club, Manila, Philippines nhằm vinh danh Top 50 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quản trị tốt nhất trong khu vực ASEAN.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) đã được trao giải Top 2 Công ty niêm yết có điểm Quản trị Doanh nghiệp cải thiện tốt nhất tại Việt Nam.

Đại diện Hoàng Anh Gia Lai nhận Giải thưởng Quản trị Doanh nghiệp ASEAN 2015 (ảnh nguồn Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai)

Giải thưởng Quản trị Doanh nghiệp ASEAN là sự kiện có uy tín nhất trong khu vực công nhận những nỗ lực của các công ty thực hiện quản trị doanh nghiệp tốt trong các hoạt động và dịch vụ của mình cũng như học hỏi và truyền cảm hứng cho công ty khác về tầm quan trọng của việc thực hiện và duy trì quản trị công ty.

Việc đánh giá mức độ Quản trị được thực hiện thông qua Thẻ điểm Quản trị công ty (Corporate Governance Scorecard), thẻ điểm đánh giá chất lượng hoạt động quản trị của một công ty bằng các câu hỏi được xây dựng dựa trên Bộ nguyên tắc quản trị công ty được phát triển bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.  

Hoàng Anh Gia Lai vinh dự nhận giải thưởng này là kết quả của việc đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn trên từ nhiều Công ty niêm yết công khai tại Việt Nam.

Những năm qua, Hoàng Anh Gia Lai không ngừng nâng cao hiệu quả Quản trị, nhờ vậy từ năm 2013 đến nay, Thẻ điểm Quản trị của công ty đã có những cải thiện điểm đáng kể và luôn là một trong những công ty có kết quả kinh doanh ổn định tại Việt Nam.

Mai Anh