Việt Nam được lợi gì từ Ủy ban Codex quốc tế?

(GDVN) - Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, yêu cầu cần làm là đẩy mạnh vai trò của Ủy ban Codex VN trên trường quốc tế và vấn đề VN được lợi gì từ Ủy ban Codex Quốc tế.
04/12/2015 07:34 Mai Anh

 – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh vấn đề trên tại Hội nghị tổng kết hoạt động 2015 của Ủy ban Codex Việt Nam (VNCC). GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam yêu cầu cần làm đẩy mạnh vai trò của Ủy ban Codex Việt Nam trên trường quốc tế và vấn đề Việt Nam được lợi gì từ Ủy ban Codex Quốc tế.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Codex Việt Nam, năm qua Bộ Y tế đã có chỉ đạo tích cực nâng cao hoạt động và vai trò của Codex đặc biệt trong việc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2015 của Ủy ban Codex Việt Nam

Báo cáo tại Hội nghị, TS Vũ Ngọc Quỳnh - Tổng Thư ký kiêm Giám đốc Văn phòng Codex Việt Nam cho biết: Năm 2015 Ủy ban Codex Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin và số liệu phục vụ hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như luật, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm.

Codex Việt Nam tham gia tư vấn cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương trong lĩnh vực: ghi nhãn sản phẩm, quản lý phụ gia thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…

Trên trường quốc tế, Codex Việt Nam tích cực cùng Thái Lan chủ trì biên soạn dự thảo Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm. Ngoài ra còn cung cấp thông tin và góp ý danh mục ưu tiên các chất phụ gia thực phẩm theo đề nghị JECFA…

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam - Ủy ban Codex Việt Nam (từ trái qua phải): TS. Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Phó chủ tịch thường trực Uỷn ban Codex Việt Nam; GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Codex Việt Nam; ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên Codex Việt Nam.

Bên cạnh đó năm 2015, Ủy ban Codex Việt Nam tổ chức và tham gia nhiều hội thảo, hội nghị nhằm tăng cường sự tham gia của Việt Nam và việc xây dựng các tiêu chuẩn và các văn bản Codex quốc tế.

Theo TS Vũ Ngọc Quỳnh, tuy tình hình hoạt động của Codex Việt Nam năm đã có nhiều biến chuyển tích cực tuy nhiên do thiếu nguồn ngân sách nên việc tổ chức hội thảo, tham gia hội thảo quốc tế gặp khó khăn.

Nhấn mạnh mục đích hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam yêu cầu cần làm đẩy mạnh vai trò của Ủy ban Codex Việt Nam trên trường quốc tế và vấn đề Việt Nam được lợi gì từ Ủy ban Codex Quốc tế.

Về lợi của Việt Nam từ Ủy ban Codex Quốc tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết: “Những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm của chúng ta dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn của Ủy ban Codex Quốc tế để ban hành. Vì thế có sự đồng nhất giữ quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam với quốc tế. Với quy chuẩn, tiêu chuẩn không thuộc Codex thì Việt Nam phải lựa chọn tiêu chuẩn, quy chuẩn ở những nước tiên tiến, có tiêu chuẩn thực hành sản xuất thực phẩm ở trình độ cao”.

Ngược lại, GS Nguyễn Thanh Long cho rằng, đóng góp của Ủy ban Codex Việt Nam với Codex quốc tế còn khiêm tốn. Nhìn nhận lại 5 năm qua, ngoài một vài tiêu chuẩn quy chuẩn mà Ủy ban Codex Việt Nam đăng cai cùng với Thái Lan, còn lại sự đóng góp của Codex Việt Nam hạn chế.

GS. Nguyễn Thanh Long yêu cầu hàng năm Ủy ban Codex Việt Nam phải gửi nội dung bản kế hoạch các hội thảo diễn ra trong năm để các bộ ngành, hiệp hội tham gia càng nhiều  càng tốt.

GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Codex việt Nam yêu cầu cần làm đẩy mạnh vai trò của Ủy ban Codex Việt Nam trên trường quốc tế.

Mặt khác, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh vấn đề hài hòa các tiêu chuẩn quy chuẩn nhất là trước thềm TPP. Theo Thứ trưởng Long, thực tế hàng hóa nông sản các nước nhập vào Việt Nam rất dễ dàng. Trong khi đó sản phẩm nông sản Việt Nam xuất ra quốc tế khó khăn.

Điều này đặt ra vấn đề phải chăng hàng rao kỹ thuật chúng ta lỏng lẻo, chưa thực hiện được còn các nước chặt chẽ. Trước vấn đề này Ủy ban Codex Việt Nam sẽ có kiến nghị gì với các bộ ngành liên quan để giải quyết khó khăn trên.

Trong năm 2016, Ủy ban Codex Việt Nam đề ra mục tiêu tiếp tục rà soát, cập nhật tiêu chuẩn Codex quốc tế để Việt nam chủ động ban hành quy chuẩn. Phối hợp bộ, ngành tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cảu tiêu chuẩn Codex…

Mai Anh