Xây dựng địa bàn "sạch" về ma túy

(GDVN) - Với sự nỗ lực của Ban Công an xã Ngọc Diễn, Nghệ An trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được giữ ổn định.
11/11/2015 10:21 Duy Linh

Diễn Ngọc là xã ven biển của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An với 14.000 nhân khẩu được chia thành 12 xóm. Người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt, chế biến hải sản, trình độ dân trí và nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Do địa bàn xã giáp ranh với nhiều xã nên các đối tượng ngoài địa bàn thường lôi kéo một bộ phận thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi, lười lao động tham gia vào các tệ nạn xã hội. Thực trạng trên là nguyên nhân dẫn đến tình hình an ninh trật tự có lúc còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, trong thời gian qua, Ban Công an xã Diễn Ngọc đã triển khai nhiều nội dung, chương trình nhằm giữ vững an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chính sách pháp luật

Một trong những kết quả nổi bật mà Ban Công an xã và chính quyền các cấp đã thực hiện là xây dựng xã “sạch” về ma túy, từ đó, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công an xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự tăng cường tuần tra kiểm soát, bám địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Nhờ vậy, nhân dân đã chủ động cung cấp thông tin về tội phạm cho lực lượng chức năng, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng địa bàn “sạch” về ma túy.

Đồng chí Phan Xuân Hùng, Trưởng Công an xã Diễn Ngọc cho biết, với vai trò chủ đạo, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, không dính vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

Theo đó, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về Luật Phòng, chống ma túy, trách nhiệm của gia đình, cá nhân người nghiện ma tuý trong công tác cai nghiện và tác hại của ma tuý; tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn và các biện pháp cụ thể để nhân dân chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

Ðồng thời, rà soát, lập danh sách theo dõi các đối tượng nghiện ma tuý, vận động người nghiện và gia đình thực hiện các biện pháp cai nghiện tại cộng đồng hoặc cai nghiện tự nguyện; phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Công an xã đã xây dựng các mô hình “Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi”, tạo điều kiện để những người lầm lỗi nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng; thành lập “Hòm thư góp ý” để nhân dân báo tin, đóng góp ý kiến cho xã.

Kết quả, trong năm qua, trên địa bàn xã chỉ có 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Sau khi phát hiện, Công an xã thường xuyên gọi hỏi, giáo dục và tổ chức cai nghiện tại gia đình, đến nay, đối tượng này đã cai nghiện thành công.

Với nỗ lực của lực lượng Công an xã, sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang hướng tới thực hiện thành công mục tiêu xây dựng địa bàn “sạch” về ma túy.

Duy Linh