Hoạt động của căn cứ không quân Thụy Sỹ qua ảnh

(GDVN) - Những hoạt động thường nhật của các máy bay chiến đấu, huấn luyện tại một căn cứ của Không quân Thụy Sỹ đóng tại Meiringen.
07/10/2011 13:55 Lê Dũng (theo Mil)
Trực thăng Super Puma của Không quân Thụy Sỹ ở Meiringen.
Trực thăng Super Puma của Không quân Thụy Sỹ ở Meiringen.
F-5 của Không quân Thụy Sỹ.
F-5 của Không quân Thụy Sỹ.
F/A-18 đóng tại Meiringen.
F/A-18 đóng tại Meiringen.
F/A-18 đóng tại Meiringen.
F/A-18 đóng tại Meiringen.
F/A-18 đóng tại Meiringen.
Lê Dũng (theo Mil)