Lần đầu tiên thí điểm dạy Toán bằng tiếng Anh ở trường phổ thông

02/03/2016 14:15
Xuân Trung
(GDVN) - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, sở này sẽ thí điểm dạy học môn Toán song ngữ Việt-Anh tại 34 trường: 26 trường THCS, 8 trường THPT.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Trường cũng cho hay, chương trình dạy sẽ theo Chương trình môn Toán bậc Trung học hiện hành, các trường sẽ xây dựng nội dung dạy học thí điểm môn Toán song ngữ Việt - Anh cụ thể đối với từng lớp được lựa chọn triển khai tại đơn vị.

Đối với sách giáo khoa thì các phòng GD&ĐT và các trường THPT sử dụng bộ sách  giáo khoa môn Toán song ngữ Việt- Anh do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đã được Sở GD&ĐT cung cấp. 

Sở này cũng khuyến khích các đơn vị phổ biến bộ sách giáo khoa môn Toán song ngữ tới giáo viên và học sinh nhằm giúp giáo viên và học sinh từng bước làm quen với việc sử dụng tiếng Anh trong dạy - học môn Toán, giúp các em từng bước làm quen với việc sử dụng vốn kiến thức tiếng Anh vào việc học Toán bằng tiếng Anh.

Lần đầu tiên thí điểm dạy Toán bằng tiếng Anh ở trường phổ thông ảnh 1
Ảnh minh họa Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Bắt đầu từ học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 07/03/2016) sẽ tiến hành áp dụng. Hình thức tổ chức dạy học sẽ theo chương trình chính khóa của môn học; trong đó, số tiết dạy thí điểm môn Toán song ngữ Việt-Anh là 02 tiết/tuần, số tiết còn lại thực hiện dạy học theo qui định hiện hành.

Tăng cường thêm 02 tiết (từ các tiết tự chọn) cho môn Toán song ngữ Việt-Anh đối với các lớp triển khai thực hiện dạy thí điểm môn Toán song ngữ Việt-Anh nhằm củng cố, nâng cao kiến thức kỹ năng cho học sinh. 

Phân công cho 100% giáo viên đã tham dự lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành tham gia giảng dạy thí điểm môn Toán song ngữ Việt-Anh; mỗi giáo viên không dạy quá 10 tiết/tuần (kể cả tiết dạy tự chọn). 

Không phân công các giáo viên này dạy môn Toán tại các lớp không thực hiện dạy thí điểm môn Toán song ngữ Việt-Anh.

Các bài kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo tỷ lệ 90% thời lượng và kiến thức là tiếng Việt và 10% là tiếng Anh. Cách tính điểm trung bình môn học thực hiện theo qui định hiện hành.

Sở GD&ĐT sẽ ra đề kiểm tra, khảo sát chất lượng dạy và học thí điểm môn Toán song ngữ vào cuối học kỳ II, năm học 2015-2016 nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng dạy học thí điểm môn Toán song ngữ Việt-Anh trong những năm học tiếp theo.

Việc thí điểm này nhằm thực hiện triển khai nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ 2020 và Đề án ngoại ngữ Tỉnh về việc dạy học thí điểm môn Toán song ngữ Việt-Anh tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, mở rộng dần trong các năm tiếp theo. 

Nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành nhằm giúp học sinh từng bước tiếp cận với chương trình môn Toán song ngữ Việt-Anh trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng trong các cuộc thi Olympic Toán bằng tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật, …

Các trường được thí điểm dạy Toán bằng tiếng Anh

Đối với cấp THCS: Thực hiện đối với lớp 6; mỗi trường từ 1 đến 2 lớp tại 26 trường THCS sau đây: 

Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, gồm 05 trường THCS: Vĩnh Tường, Thổ Tang, Thượng Trưng, Vĩnh Thịnh, Nguyễn Viết Xuân. Phòng GD&ĐT Yên Lạc, gồm 04 trường THCS: Yên Lạc, Trung Hà, Yên Phương, Liên Châu.

Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên, gồm 02 trường THCS: Liên Bảo, Tích Sơn. Phòng GD&ĐT Phúc Yên, gồm 04 trường THCS: Phúc Yên, Xuân Hòa, Đồng Xuân, Nam Viêm.

Phòng GD&ĐT Bình Xuyên, gồm 03 trường THCS: Lý Tự Trọng, Thiện Kế, Sơn Lôi. Phòng GD&ĐT Tam Dương, gồm 03 trường THCS: Tam Dương, Hợp Thịnh, Duy Phiên.

Phòng GD&ĐT Tam Đảo, gồm 02 trường THCS: Bồ Lý, Yên Dương. Phòng GD&ĐT Lập Thạch, gồm 01 trường THCS: TT Hoa Sơn. Phòng GD&ĐT Sông Lô, gồm 02 trường THCS: Bạch Lưu, Lãng Công.

Đối với cấp THPT: Thực hiện đối với lớp 10; mỗi trường chọn từ 1 đến 2 lớp tại các trường THPT: Chuyên Vĩnh Phúc, Trần Phú, Nguyễn Viết Xuân, Yên Lạc, Lê Xoay, Đội Cấn, Hai Bà Trưng, Xuân.  

Xuân Trung