Kết quả ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương

(GDVN) - Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc sáng 4/7/2016, tại Thủ đô Hà Nội.
05/07/2016 12:28 Theo TTXVN
Hội nghị Trung ương 3 khóa XII thảo luận những nội dung quan trọng về nhân sự, Điều lệ Đảng, giám sát và kỷ luật Đảng. ảnh: TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua Chương trình hội nghị; đọc Tờ trình của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và Tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Sau đó Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII và dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Theo TTXVN