Báo cáo Quốc hội vụ cá chết hàng loạt và tai nạn máy bay Su-30MK2, Casa-212

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành chuẩn bị tài liệu báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.
14/07/2016 11:47 Ngọc Quang

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Tùng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới Thanh tra Chính phủ và 6 bộ: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và đầu tư, chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016;

Tờ trình của Chính phủ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Chính phủ chuẩn bị báo cáo vụ cá chết hàng loạt tại biển miền Trung. ảnh: Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Báo cáo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính.

Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212, công tác tìm kiếm cứu nạn và các giải pháp khắc phục, phòng tránh.

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016;

Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại hội trường.

Ngọc Quang