Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh Hóa có dám hủy bổ nhiệm cấp phó trái quy định?

(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm, sắp xếp, bố trí nhân sự Phó Giám đốc Sở NN&PTNN đảm bảo quy định.
02/09/2016 08:20 QUỐC TOẢN

Liên quan tới vụ việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa bổ nhiệm tới 8 cấp phó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, có giải pháp để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh: Báo điện tử Chính phủ).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo tổng hợp số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước, kiến nghị giải pháp bảo đảm chấp hành các quy định về số lượng cấp phó.

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thực hiện loạt bài viết về việc “lạm phát” cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV, ngày 25 tháng 3 năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015), Điều 3 về cơ cấu tổ chức quy định rõ: “Số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3 người”.

Việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tới 8 cấp phó là trái với quy định của Thông tư liên tịch số 14…

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dư luận tiếp tục đặt câu hỏi, liệu Thanh Hóa có dám hủy quyết định bổ nhiệm trái quy định số cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

QUỐC TOẢN