Tâm thư chuyển giao quyền lực của Tân Chủ tịch trường Hoa Sen

(GDVN) - PGS.Lưu Tiến Hiệp cam kết việc chuyển giao lãnh đạo là đúng luật, dân chủ và đưa 9 cam kết với cán bộ, giao viên, sinh viên toàn trường về tương lai.
12/11/2016 07:35 Phương Linh

Ngày 10/11, Chủ tịch Hội đồng quản trị mới vừa được TP.Hồ Chí Minh công nhận của Trường Đại học Hoa Sen – PGS.TS. Lưu Tiến Hiệp đã có thư gửi tới đội ngũ giảng viên, nhân viên, sinh viên và phụ huynh của trường.

Theo đó, PGS.TS Lưu Tiến Hiệp cho biết, Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được UBND TP.Hồ Chí Minh công nhận bằng văn bản số 5891 ra ngày 9/11/2016.

Sự công nhận của UBND TP.Hồ Chí Minh và toàn bộ các cơ quan chức năng có liên quan, đối với Hội đồng quản trị được bầu vào ngày 2/8/2014 đã chấm dứt những vấn đề tranh chấp tại trường trong thời gian qua, mở ra một giai đoạn mới cho Trường Hoa Sen.

Các thành viên của Hội đồng quản trị được công nhận lần này, là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

Đặc biệt, trong đó, 3 người đã có có mặt ngay từ khi Trường Hoa Sen mới ra đời vào năm 1991, PGS.TS. Lưu Tiến Hiệp là 1 trong 4 thành viên sáng lập.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch đã cảm ơn sự đóng góp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước, và của Hiệu trưởng, TS. Bùi Trân Phượng.

“Chúng tôi mong muốn đem lại cho sinh viên Trường Đại học Hoa Sen những năng lực quan trọng, để thích ứng với những đòi hỏi của xã hội, và Trường Đại học Hoa Sen sẽ trở thanh địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến hợp tác, tuyển dụng.

Tôi tin tưởng việc chuyển giao nhiệm vụ cấp cao là một việc bình thường, đảm bảo sự phát triển trong một tổ chức.

Trường Đai học Hoa Sen cam kết tăng quỹ học bổng để thu hút sinh viên giỏi (Ảnh: website trường)

Việc chuyển giao này sẽ diễn ra công khai, dân chủ, hợp pháp và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bất kỳ công việc, hay sinh hoạt của tập thể giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường. 

Hội đồng quản trị mới vẫn đảm bảo các hoạt động giảng dạy và học tập trong trường vẫn diễn ra ổn định” – PGS. TS Lưu Tiến Hiệp nhấn mạnh.

Ưu tiên mới của trường sẽ là thiết lập một nền quản trị lành mạnh, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho mọi người phát triển tiềm năng của họ.

Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen mới

Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường sẽ được sửa đổi, nhằm đảm bảo các nguyên tắc điều hành cơ bản: Nhấn mạnh trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, hiệu quả và hài lòa lợi ích của tất cả các bên.

Hội đồng quản trị mới sẽ thực hiện tầm nhìn này, thông qua 9 cam kết sau đây:

Cam kết số 1: Bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên tiếp tục việc học bình thường. Quyền lợi của người học hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển Hội đồng quản trị mới.

Cam kết số 2: Không tăng học phí hệ chính quy trong 2 niên học 2017 – 2018, 2018 – 2019. Nhà trường tin rằng việc cải thiện cơ chế quản trị nội bộ sẽ giúp tăng hiệu quả việc sử dụng nguồn nhân lực, để mang lại chất lượng tốt nhất cho người học, mà không cần phải tăng học phí.

Cam kết số 3: Tăng quỹ học bổng để thu hút sinh viên giỏi và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cam kết số 4: Bảo đảm mọi quyền lợi của giảng viên, nhân viên, đẩy mạnh chương trình phát triển giảng viên, nhân viên, tạo điều kiện cho họ vươn lên về trình độ chuyên môn, và các kỹ năng cần thiết khác. Mục tiêu của chúng tôi là có thể giúp họ sánh ngang với các đồng nghiệp quốc tế.

Cam kết số 5: Xây dựng Trường Đại học Hoa Sen trở thành Trường Đại học quốc tế của người Việt, có nghĩa là do người Việt xây dựng, phù hợp với bối cảnh hiện tại của Việt Nam, với nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng của người Việt, nhưng phải tiếp cận với những chuẩn mực quốc tế ở mức cao nhất có thể.

Cam kết số 6: Xúc tiến xây dựng một khuôn viên mới rộng lớn từ 5 – 10ha, để tập hợp mọi hoạt động của nhà trường, tạo môi trường sinh hoạt ngoài lớp học cho sinh viên tại đây.

Cam kết số 7: Điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, nhằm đảm bảo cho Trường Đại học Hoa Sen có một nền quản trị tốt, dựa trên các nguyên tắc cơ bản: Nhấn mạnh trách nhiệm giải trình, gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc và quyền lợi.

Cam kết số 8: Đảm bảo hài hòa vai trò và lợi ích của tất cả các thành viên trong và ngoài nhà trường (người quản lý, người nghiên cứu, giảng viên, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên, cổ đông, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội).

Nhà trường sẽ thành tâm lắng nghe tiếng nói của tất cả các bên, để có những điều chỉnh cần thiết, nhằm lắng nghe tiếng nói của tất cả các bên, để có những điều chỉnh cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu và quyền lợi hợp pháp của họ.

Cam kết số 9: Trong thời gian tới, Trường Đại học Hoa Sen sẽ mời những lãnh đạo xuất sắc, với uy tín và phẩm chất đạo đức đã được công nhận trong giới học thuật và giáo dục.

Họ sẽ tham gia lãnh đạo Đại học Hoa Sen, để cùng hiện thực hóa ước vọng, xứ mệnh xây dựng Đại học Hoa Sen thành một trường Đại học uy tín, có tầm vóc quốc tế.

Phương Linh