Thêm nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ 1/7/2017

(GDVN) - Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô; kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ cũng là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
22/11/2016 14:53 Diệu Linh

Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sáng nay (22/11), với 410/456 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành (chiếm tỷ lệ 83,16%).

Thêm điều kiện với ô tô

Liên quan đến một số nội dung còn ý kiến nhiều chiều đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu báo cáo giải trình cho biết, đa số đại biểu tán thành với việc giữ điều kiện kinh doanh đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (290/439 chiếm 66,05%). 

Đề xuất bổ sung ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được 348/439 (chiếm 79,3% đại biểu) tán thành. 

Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017: kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Kinh doanh ô tô là ngành nghề có điều kiện. ảnh minh họa" VOV.

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề xuất khẩu gạo.

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng xuất khẩu gạo là một ngành đặc thù, liên quan đến an ninh lương thực quốc gia.

Việc xuất khẩu gạo ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu gạo của Việt Nam trên thị trường gạo quốc tế, hơn nữa để đẩy mạnh liên kết giữa người sản xuất lúa với doanh nghiệp xuất khẩu thì xuất khẩu gạo cần phải được quản lý chặt chẽ, do đó xin giữ như dự thảo luật.

Đề nghị bãi bỏ 27 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Quá trình thảo luận, một số vị đại biểu đề nghị bổ sung một số ngành, nghề mới như: xăm hình vĩnh viễn; thám tử tư; rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; kinh doanh chất phụ gia công nghiệp và chất phụ gia thực phẩm; kinh doanh thực phẩm chức năng, vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Có ý kiến khác đề nghị bổ sung kinh doanh vàng trên tài khoản vào ngành, nghề cấm kinh doanh.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là những đề xuất mới mà cơ quan soạn thảo chưa có thời gian nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động, do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội bổ sung trong thời gian tới.  

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, cần thống nhất nguyên tắc chung khi bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư: ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Theo đó, để tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp thì ưu tiên xem xét đối với các ngành, nghề mà Chính phủ đề xuất bãi bỏ.

Đối với những ngành, nghề hợp nhất hoặc sửa tên thì thống nhất theo hướng phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng thêm điều kiện kinh doanh.

Đối với ngành, nghề bổ sung thì chỉ bổ sung khi đã có nghiên cứu kỹ lưỡng và có sự thống nhất của các cơ quan hữu quan.

Diệu Linh