Tỷ lệ di cư nội địa tăng cao ở nhóm trẻ

(GDVN) - Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy tuổi người di cư năm 2015 phần lớn tập trung ở nhóm trẻ (từ 15 - 39 tuổi) chiếm 84% tổng số người di cư.
17/12/2016 07:38 Mai Anh

Sáng ngày 16/12/2016, Tổng cục Thống kê Việt Nam cùng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia 2015.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, di cư nội địa ảnh hưởng tới biến động dân số, do đó có quan hệ chặt chẽ tới vấn đề phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị công bố kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia 2015 - ảnh trong bài H. Lực

Để nắm được số dân di cư nhằm hoạch định chính sách phát triển kinh tế đất nước, ngày 11/11/2015 Tổng cục Thống kê đã thực hiện điều tra di cư nội địa quốc gia.

Đây là cuộc điều tra di cư nội địa lần 2 do Tổng cục Thống kê tổ chức, cuộc điều tra lần đầu được tiến hành năm 2004.

Trong báo cáo kết quả di cư nội địa, Tổng cục Thống kê cho hay, Việt Nam đã trải qua quá trình di dân mạnh mẽ trong ba thập kỷ qua. Trong vòng 5 năm qua Việt Nam có tới 13,6% tổng dân số là người di cư. 

Trong nhóm tuổi từ 15 – 59, tỷ lệ di cư là 17,3%. Trong đó có đến 19,7% dân số của khu vực thành thị là người di cư, trong khi ở nông thôn con số này chỉ là 13,4%.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị.

Vùng Đông Nam Bộ là nơi có tỷ lệ di cư cao nhất cả nước chiếm 29,3%.
Theo kết quả điều tra, ở độ tuổi 15-59 nữ di cư chiếm tỷ lệ 17,7% so với tổng dân số nữ và nam chiếm 16,8% so với tổng dân số nam trong độ tuổi này.

Xét trong tổng số người di cư độ tuổi 15-59 thì nữ chiếm tỷ trọng 52,4%, tỷ trọng này ở nam là 47,6%.

Kết quả này cho thấy một lần nữa khẳng định nhận định về hiện tượng “nữ hóa” di cư đã được nhắc đến trong cuộc điều tra năm 2004.

Tuổi người di cư năm 2015 tập trung ở nhóm trẻ 15-39 chiếm tỷ trọng 84% trong tổng số người di cư. Con số này cao hơn nhiều kết quả điều tra năm 2004 là 79%.

Ngoài ra, kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ người di cư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn người không di cư (31,7% so với 24,5%). 

Đặc biệt tỷ lệ người di cư có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm đến 23,1%, trong khi tỷ lệ người này không di cư chiếm 17,4%.

Nguyên nhân di cư nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học tăng do người trẻ di cư tới thành thị đến nơi có nhiều cơ sở đào tạo để tiếp tục học ở các bậc cao hơn.

Trong độ tuổi người di cư 15-59, có 74,8% là người đang làm việc, trong đó nhóm tuổi 25 - 49 chiếm tỷ lệ cao nhất. Đông Nam Bộ là vùng có người di cư đang làm việc cao nhất 87,8%, tiếp đến là Đồng Bằng Sông Hồng 81%, đây là hai khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp trong cả nước và thu hút một lượng lớn lao động đến làm việc.

Khó khăn lớn nhất của người di cư là nơi ở, có tới 42,6% người di cư cho biết gặp khó khăn về chỗ ở.

Người di cư ngoài việc ổn định cuộc sống nơi ở mới còn đóng góp thu nhập gia đình ở quê hương. Theo thông kê trên 30% số người di cư gửi tiền về gia đình trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, trong đó tỷ lệ nữ di cư gửi tiền về cao hơi nam (30,8% so với 29,2%)

Trước kết quả điều tra di cư nội địa nói trên ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả điều tra đã thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội, ở Hà Nội và TP.HCM.

“Kết quả điều tra có ý nghĩa lớn trong việc phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư, đồng thời cung cấp thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di cư nội địa Việt Nam”, ông Lâm nói.

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đánh giá, kết quả cuộc điều tra cung cấp bằng chứng giúp chúng ta hiểu hơn về tác động tích cực và thách thức của di cư nội địa ở Việt Nam.

“Từ đó giúp xác định những thay đổi cần thiết trong chính sách và thực tế giúp người di cư có thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt là những người di cư nghèo và dễ bị tổn thương, để xã hội chúng ta đều được hưởng lợi từ quá trình di cư vì lý do kinh tế và tự nguyện”, bà Astrid Bant nhấn mạnh.

Mai Anh