Bốn Bộ vào cuộc làm rõ thông tin về tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

02/03/2017 07:16
Bạch Đằng
(GDVN) - “Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư".

Tại cuộc họp báo Chính phủ Thường niên vào 1/3, một vấn đề báo chí quan tâm đó là việc Chính phủ đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư  liên quan đến thông tin tài sản của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa như thế nào?

Bốn Bộ vào cuộc làm rõ thông tin về tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của báo chí (ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trước thắc mắc của báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng cho biết:

“Tại Văn bản số 3308 ngày 16/2/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc báo chí đề cập liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa với một khối tài sản tại Công ty cổ phần Điện Quang.

 Đây là ý kiến rất quan trọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong vấn đề, chủ trương chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Sau khi có ý kiến của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoach và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Các cơ quan liên quan sẽ làm việc cụ thể như báo chí đã nêu.

Vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nơi Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa công tác trước đây, vấn đề cổ phần hóa, bán phần vốn, thực hiện các quy định về bổ nhiệm người nhà nắm các vị trí liên quan đến quản lý tài chính, quản lý tài sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Công chức, viên chức… sẽ được các cơ quan kiểm tra, sớm báo cáo Thủ tướng.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ báo cáo Tổng Bí thư”.

Bốn Bộ vào cuộc làm rõ thông tin về tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ảnh 2Có nên xem xét đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa?

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, cùng Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Ban Đổi mới doanh nghiệp nhà nước rà soát lại toàn bộ những quy định liên quan đến thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Mục đích là để tránh những kẽ hở, những sơ hở trong pháp luật.

 Hai nội dung này các cơ quan sẽ phải báo cáo Thủ tướng trong quý II/2017.

Tinh thần là rất nhanh, rất khẩn trương, rất trung thực, rất khách quan để báo cáo chính xác nhất trên cơ sở đó báo cáo với Tổng Bí thư và phối hợp với các cơ quan ban Đảng Trung ương để làm rõ vấn đề báo chí đã nêu.

Bốn Bộ vào cuộc làm rõ thông tin về tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ảnh 3
Bà Hồ Thị Kim Thoa có khối tài sản hàng trăm tỷ đồng (ảnh đăng trên Báo điện tử vietnamplus.vn).

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, Ngày 16/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 3308-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về nội dung các bài báo liên quan đến đồng chí Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý;

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Bạch Đằng