Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đổi mới phương pháp đào tạo

(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu báo cáo về phương thức đào tạo, có phương pháp hiện đại áp dụng vào giảng dạy, số hóa bài giảng, triển khai đào tạo trên môi trường mạng.
16/03/2017 06:00 Ngọc Quang
Cử nhân đại học tại Việt Nam thiếu kỹ năng trầm trọng.

Gần đây báo chí có phản ánh về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động nhanh và mạnh mẽ đến thị trường lao động nước ta.

Đa số các trường vẫn đào tạo theo phương pháp truyền thống, cứng nhắc; sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo nêu trên.

Đổi mới phương thức đào tạo, có phương pháp hiện đại và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong đó tăng cường mô phỏng, số hóa bài giảng, triển khai đào tạo trên môi trường mạng.

Ngọc Quang