Hà Nội tăng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018

(GDVN) - Từ năm học 2017-2018, Hà Nội sẽ chính thức áp dụng mức học phí mới tại các cơ sở giáo dục công lập của thành phố.
02/05/2017 08:16 Thùy Linh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội, thực hiện Chương trình công tác số 22/CTr-UBND ngày 2/2/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, từ năm học 2017-2018, Hà Nội sẽ chính thức áp dụng mức học phí mới tại các cơ sở giáo dục công lập của thành phố.

Theo đó, mức học phí đối tượng học sinh nhà trẻ; mẫu giáo; trung học cơ sở; trung học phổ thông; giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở; giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được quy định ở từng khu vực:

Thành thị là 110.000 đồng/tháng/học sinh (năm học trước là 80.000 đồng/tháng/học sinh); nông thôn là 55.000 đồng/tháng/học sinh (năm học trước là 40.000 đồng/tháng/học sinh); miền núi là 14.000 đồng/tháng/học sinh (năm học trước là 10.000 đồng/tháng/học sinh).

Hà Nội chính thức tăng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập (Ảnh minh họa đăng trên giaoduc.net.vn)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh tăng học phí sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương.

Cùng với việc tăng học phí, các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện công khai mức thu học phí theo năm học (đối với cấp học mầm non, phổ thông), theo khóa học (đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp); tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Thùy Linh