Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: "Tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng làm cán bộ"

(GDVN) - Cán bộ cách mạng là phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, phải hành động theo lương tâm, trách nhiệm của mình.
16/06/2017 07:04 Ngọc Quang

Tại phiên chất vấn của Quốc hội, chiều 15/6, Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) nêu ra câu hỏi: Giải pháp nào xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ giữa các ngành, các cấp?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: "Trước hết, tôi xin nói rõ trách nhiệm của người cán bộ cách mạng là phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, phải hành động theo lương tâm, trách nhiệm của mình và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước. Cán bộ nào có tư duy nhiệm kỳ là cán bộ đó không xứng đáng".

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: "Tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng làm cán bộ". ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ chủ trương là một Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Cho nên, đối với bộ máy công quyền hành chính nhà nước cũng đỏi hỏi những công chức, cán bộ, viên chức, người lãnh đạo các ngành, các cấp phải trên tình tinh thần đó.

Cho nên, đòi hỏi khi người được bầu, được bổ nhiệm, phê chuẩn vào các vị trí công tác thì phải là những người đáp ứng được các tiêu chuẩn, phải là những cán bộ có đầy đủ chuẩn mực và khi thực thi công vụ thì phải thực hiện đúng theo tinh thần trên.

“Những trường hợp như đại biểu nêu thì có thể đó là cán bộ không xứng đáng, cũng có thể do quá trình bầu, bổ nhiệm xuất phát từ khâu quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, đánh giá cán bộ rồi bổ nhiệm chưa chính xác.

"Người dân và doanh nghiệp còn rất khổ cực khi tiếp xúc với cơ quan nhà nước"

Điều này đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ phải làm cho đúng theo các quy định của Đảng và các quy định của pháp luật về việc lựa chọn người xứng đáng để bầu, bổ nhiệm, phê chuẩn vào các vị trí công tác này.

Phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị, thực thi công vụ mà không thực hiện đúng theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tư duy nhiệm kỳ nói thì rất tinh vi, có thể vì lợi ích nhóm, có thể vì muốn thể hiện mình để được phiếu cho kỳ tới.

Cũng có thể thấy mình đã hết nhiệm kỳ rồi thì thôi, không quyết tâm nỗ lực nữa”, ông Bình cho hay.

Tất cả những biểu hiện này đòi hỏi pháp luật, quy chế, phải tăng cường xây dựng thể chế, quy chế tăng cường kiểm tra và kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.

Trước băn khoăn của Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) về sai phạm trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người nhà, người thân, làm sao việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển thì phải xử lý vấn đề này như thế nào?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: “Thời gian qua báo chí đã phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào những vị trí do đơn vị mình phụ trách, gây nên những phản ứng trong dư luận.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển hành động phục vụ người dân, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác, chức năng, nhiệm vụ được giao trên tinh thần phục vụ và giao cho Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra các vụ việc báo chí đã phản ánh và tiến hành thanh tra công vụ.

Bộ Nội vụ cũng đã khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát tại 11 địa phương.

Qua đó cũng đã phát hiện một số sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức".

Đối với vấn đề này Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm yêu cầu thu hồi những quyết định trái pháp luật, xem xét miễn nhiệm chức vụ hoặc chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp qua kiểm tra phát hiện đã có sai phạm.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

"Tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ là yêu cầu các bộ, ngành, các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý và thanh tra, kiểm tra tối thiểu là 30% các đơn vị trực thuộc trong năm 2017”, Phó Thủ tướng cho biết.

Ngọc Quang