Thủ tục, hồ sơ để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ở khối trường công an

(GDVN) - Chiều 10/7, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có hướng dẫn chi tiết cách thức điều chỉnh nguyện vọng cho thí sinh đăng ký vào các trường công an.
11/07/2017 11:15 Linh Hương

Đối với thí sinh đăng ký vào hệ chính quy thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân: thí sinh đạt sơ tuyển vào các trường Công an nhân dân đã nộp hồ sơ xét tuyển về trường Công an nhân dân vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, cụ thể như sau:

- Trường hợp 1: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường Công an nhân dân, nếu không muốn xét tuyển vào trường Công an nhân dân thì có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành (điều chỉnh trường ngoài ngành thành nguyện vọng 1).

- Trường hợp 2: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường Công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các tổ hợp trong 1 trường.

Ví dụ: lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 của Học viện An ninh nhân dân sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp D01 của Học viện An ninh nhân dân.

- Trường hợp 3: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường Công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa ngành trong 1 trường đối với trường nhiều ngành.

Ví dụ: lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành An toàn thông tin (52480202) của Học viện An ninh nhân dân sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp A01 hoặc tổ hợp C03 hoặc tổ hợp D01 của ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của Học viện An ninh nhân dân.

- Trường hợp 4: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường Công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các trường trong khối các trường Công an nhân dân theo phân vùng tuyển sinh (Phía Bắc và Phía Nam). 

Ví dụ: lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của Học viện An ninh nhân dân sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp khác, ngành khác tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

- Trường hợp 5: thí sinh đã đạt sơ tuyển vào các trường Công an nhân dân đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Công an nhưng chưa đăng ký xét tuyển vào trường trên Cổng thông tin hoặc đăng ký nhưng ở thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 2 trở đi.

Nếu có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào trường Công an nhân dân thì phải tiến hành điều chỉnh, nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng 1.

* Thủ tục, hồ sơ để điều chỉnh:

- Đối với thí sinh thuộc trường hợp 1, trường hợp 5:

Thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện theo 2 cách: 

+ Điều chỉnh trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng đăng ký mà chỉ thay đổi mã ngành, mã tổ hợp của những trường mình đăng ký trước đây (có hướng dẫn kèm theo).

+ Điều chỉnh bằng phiếu (có mẫu phiếu kèm theo): đối với thí sinh muốn điều chỉnh chế độ ưu tiên (khu vực, đối tượng ưu tiên), tăng thêm số nguyện vọng đăng ký.

- Đối với thí sinh thuộc trường hợp 2, 3, 4: thí sinh thực hiện đồng thời quy trình sau:

+ Khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu của Bộ Công an, (có mẫu kèm theo) từ ngày 7/7-18/7/2017 nộp đơn vị sơ tuyển.

+ Thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu tại Trường hợp 1.

Thí sinh ở trường hợp 2, 3, 4 lưu ý:

- Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển dù thay đổi thế nào nhưng nếu thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường Công an nhân dân (theo chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Công an) thì nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng 1 (bảng nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nếu thí sinh không thực hiện quy trình điều chỉnh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nguyện vọng điều chỉnh nộp về trường Công an nhân dân của thí sinh sẽ không được các trường Công an nhân dân chấp nhận, điều chỉnh.

- Đối với chiến sỹ nghĩa vụ, nếu chỉ thi một tổ hợp môn thì chỉ được điều chỉnh ngành xét tuyển hoặc trường xét tuyển

Linh Hương