Ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục đổi mới sáng tạo, hoàn thành vượt kế hoạch 2016

(GDVN) - Đổi mới sáng tạo giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016.
30/01/2017 15:09 Thái An

Năm 2016 được đánh giá là một năm nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện chính sách của ngành bảo hiểm xã hội khi vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi về kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhiều chính sách mới lần đầu tiên được triển khai.

Tuy nhiên, năm 2016 cũng ghi nhận là một năm thành công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…

Đổi mới sáng tạo giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tập trung hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội

Kết thúc năm 2016, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã đạt số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 76,1 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch được giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015. 

Riêng tham gia bảo hiểm y tế là 75,9 triệu người, đạt 81,7% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. 

Số thu vượt 1,3% kế hoạch (tăng 18,5% so với năm trước); số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được kiểm soát, chiếm 3,3% so với số phải thu (năm 2015 chiếm 4,88% so với số phải thu).

Việc chi trả cho người lao động và nhân dân đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định… 

Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục đơn giản, thuận tiện, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo; tình trạng trùng thẻ bảo hiểm y tế cơ bản được khắc phục; việc cấp sổ bảo hiểm xã hội theo mẫu mới được thực hiện từ 1/1/2016, không phát sinh vướng mắc lớn; 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sổ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế đã có bước tiến khi thực hiện liên thông dữ liệu, thí điểm phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành, phần mềm giám định bảo hiểm y tế và đăng tải dữ liệu quá trình tham gia trên môi trường mạng internet tại một số địa phương...

Bên cạnh hoàn thiện các điều kiện thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã trực tiếp thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra, phối hợp thanh tra và kiểm tra tại 13.911 đơn vị. 

Qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh các hành vi sai phạm, yêu cầu truy thu, thu hồi hàng chục tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Năm 2016 vẫn tiếp tục là một năm công tác cải cách thủ tục hành chính được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý. 

Những nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan bảo hiểm xã hội đã được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước đánh giá cao. 

Bảo hiểm xã hội thực hiện “một cửa điện tử tập trung" từ ngày 1/1/2017

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành được cắt giảm xuống còn 32 thủ tục (giảm 1 thủ tục so với thời điểm cuối năm 2015), thành phần hồ sơ giảm 32%; tiêu thức tờ khai, biểu mẫu giảm 42%; quy trình, thao tác thực hiện giảm 54%;

Thời gian giao dịch thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục giảm…

Nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả như: tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; triển khai dự án “Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành bảo hiểm xã hội” nhằm số hóa tài liệu… 

Đặc biệt việc đưa vào sử dụng Hệ thống giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử để cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin duy nhất và thống nhất của Ngành. Đến nay đã có 78% số đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử với gần 1 triệu giao dịch phát sinh mỗi tháng.

Đặc biệt, trong năm 2016, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện 2 dự án công nghệ thông tin có ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của ngành, đó là hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Hệ thống cung cấp thông tin, công cụ tra cứu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế và giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh. 

Đến nay, Hệ thống đã kết nối thành công với hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc và chính thức vận hành từ đầu năm 2017.

Dự án thứ hai là hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế- nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và chính quyền các địa phương tập trung phối hợp xây dựng. 

Đến nay, cả nước đã thu thập và nhập thông tin của trên 24,2 triệu hộ gia đình với trên 92,8 triệu người (cơ bản đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 65,7 triệu người. 

Từ đó thực hiện cấp số định danh duy nhất cho mỗi cá nhân, tạo thuận lợi cho người dân giao dịch với bất kỳ cơ quan Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Nâng cao vị thế ngành bảo hiểm xã hội

Tại hội nghị cán bộ công chức viên chức 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã đánh giá: những kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực đã đạt được trong năm qua cho thấy sự nỗ lực của toàn thể ngành bảo hiểm xã hội, từ cá nhân cho tới các đơn vị, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã quan tâm, bổ sung các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Ngành. 

Tuy nhiên, mỗi năm lại có những yêu cầu mới về công việc, nhiệm vụ mới, mỗi cá nhân, tập thể phải có những sáng tạo, tìm tòi giải pháp để hoàn thành tốt nhất.

Nâng cao vị thế ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội

 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn sẽ xây dựng được bộ quy tắc ứng xử và văn hóa công sở có tính chất riêng của cơ quan bảo hiểm xã hội- cơ quan phục vụ, mang chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân; hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội cả về quản lý và tinh thần phục vụ.

Bước sang năm 2017, ngành bảo hiểm xã hội xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động. 

Cụ thể: Sẽ tổ chức tổng hợp kết quả triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương báo cáo Ban Bí thư tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012- 2015 và 2020” và Đề án “Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội giai đoạn 2013- 2020”. 

Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Dược; từ đó kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Siết chặt vấn đề quản lý tránh lạm dụng chỉ định trong khám chữa bệnh

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các tỉnh, thành phố.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở khám chữa bệnh; phấn đấu hoàn thành việc tin học hóa các hoạt động của ngành theo đúng lộ trình, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính của ngành, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ Đề án “Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế” và Đề án “Xây dựng mô hình tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam” được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ. 

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các chương trình ủng hộ, từ thiện đang được triển khai trong cả nước và trong toàn Ngành.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi;

Đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thái An