Rồi mai này ta sẽ có môn chung

(GDVN) - "Dạy tích hợp" là một nội dung quan trọng được đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình - sách giáo khoa.
12/08/2017 06:11 Thanh An

LTS: Nhằm nêu lên những tâm tư tình cảm, cũng như những suy nghĩ của mình về vấn đề "dạy tích hợp" trong các nhà trường hiện nay, thầy giáo Thanh An đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ vô cùng ý nghĩa "Rồi mai này ta sẽ có môn chung". 

Toàn soạn trân trọng gửi đến độc giả bài thơ này.

Rồi mai này có nhiều môn học mới
Lí - Hóa - Sinh; Sử - Địa sẽ không còn
Vì “tích hợp” ta gom chung nó lại
“Kế hoạch nhà trường, thầy giáo cứ tự lo”.

Rồi mai này, mọi thứ sẽ đổi thay
Các tổ bộ môn cũng về thành một nhé
Đề kiểm tra cả 3 chung đầu lại
Bạn và tôi: mỗi đứa một phần.

Rồi mai này, “tự chủ”nhé thầy cô
Đừng cãi cọ, đừng hơn thua gì cả
Khác kiến thức nhưng chung đề thi đó
Mỗi phân môn, điểm cộng lại chia dồn…

Rồi mai này, ta có cuốn sách chung
Đừng nghĩ ngợi hay ngại ngần chi nữa
Đừng cãi cọ, đừng bàn lui, bàn tới
Tích hợp liên môn - xu thế của toàn cầu.

Rồi mai này chỉ có cuốn sách chung
Càng “thuận lợi”, “ghép, lồng” cho thỏa chí
Thầy cô cứ ý kiến thêm làm chi nữa
Sách sẽ ban…cơ sở cứ thi hành.

Rồi mai này, tất cả sẽ qua thôi
Những tác giả hôm nay về hưu cả
Hạn chế phát sinh thì mai này chỉnh sửa
Sách giáo khoa muôn thuở đã thế rồi!

Thanh An