Chủ tịch huyện Quảng Xương "bỏ quên" đề nghị của phụ huynh

(GDVN) - Huyện Quảng Xương vừa đưa ra kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái, nhưng không có nội dung thanh tra tài chính từ 2014 đến nay.
13/10/2017 07:01 XUÂN QUANG

Hàng loạt vi phạm được làm rõ

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra số 32/KL-UBND ngày 11/10/2017 về việc thanh tra trách nhiệm đối với Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái trong việc triển khai các khoản thu đóng góp năm học 2017-2018.

Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của bà Trần Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường vì không tuân thủ đúng quy trình, quy định trong việc triển khai các khoản thu đống góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018.

Trước đó, nhiều phụ huynh trường Mầm non Quảng Thái cầm băng rôn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tài chính từ năm 2014 đến nay.

Theo đó, việc nhà trường dự thu các khoản đóng góp của học sinh năm học 2017-2018 khi chưa triển khai thống nhất trong hội đồng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể là vi phạm quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; công văn hướng dẫn số 980/UBND-KHTC ngày 14/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các khoản thu trong trong trường học.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương: Tôi rất buồn

Dự toán xã hội hóa giáo dục xây dựng không có cơ sở, không bám sát vào các văn bản hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo...

Việc nhà trường đã lập biên bản niêm yết công khai các khoản đóng góp của học sinh năm học 2017-2018 không đúng quy định là vi phạm thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân...

Việc nhà trường triển khai kế hoạch thu đóp góp của cha mẹ học sinh lần 1 năm 2017-2018 đến từng lớp khi dự toán được lập chưa phù hợp;

Thực hiện quy trình nóng vội, chưa chặt chẽ, chưa được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh dẫn đến xây dựng một số khoản thu không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận nhân dân và cha mẹ học sinh là vi phạm công văn số 1718/SGDĐT-KHTC, ngày 31/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018.

Những vi phạm trên ngoài trách nhiệm của Hiệu trưởng còn có trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng nhà trường, kế toán nhà trường chưa tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện đúng quy trình, quy định trong việc triển khai các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018.

Xem xét xử lý sai phạm

Với những nội dung đã kết luận nói trên, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trường Mầm non Quảng Thái tổ chức kiểm điểm đối với những cá nhân và tập thể có sai phạm được nêu trong kết luận, báo cáo kiểm điểm về Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện quy trình triển khai các khoản thu năm học 2017-2018 theo đúng quy định, trình hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. 

Phụ huynh căng biển phản đối, đòi thanh tra trường Mầm non Quảng Thái

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái tăng cương công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về triển khai các khoản đóng góp  tại các trường trên địa bàn xã nói chung và Mầm non Quảng Thái nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, giao phòng Nội vụ căn cứ vào kết luận Thanh tra, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xem xét xử lý sai phạm đối với cá nhân có sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra...

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, ngoài việc thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái, hàng trăm phụ huynh còn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tài chính nhà trường từ năm 2014 đến nay.

Nếu cá nhân, tập thể nào vi phạm phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra vừa ban hành không đề cập vấn đề này.

Cơ quan có thẩm quyền "bỏ quên" đề nghị của phụ huynh? Ảnh: XUÂN QUANG.

Dư luận cho rằng, việc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương chỉ thực hiện thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, năm học 2017-2018 mà chưa thực hiện kiến nghị thanh tra về tài chính nhà trường 2014 đến nay là chưa đầy đủ.

"Người dân đề nghị cấp có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tài chính của nhà trường từ năm 2014 đến nay chứ không phải chỉ kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng...

Việc kiểm điểm trách nhiệm của cô Trần Thị Ngọc và các cán bộ có liên quan trong việc đưa ra các khoản dư thu đã được phòng giáo dục làm rõ, không cần thiết phải thanh tra, kiểm tra lại làm gì nữa", một phụ huynh đề nghị.

Trong khi đó, tài liệu phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có được cho thấy, từ năm 2014 tới nay, lãnh đạo cơ sở giáo dục Mầm non này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tính dân chủ trong việc triển khai thu các khoản tiền xã hội hóa (áp đặt mức thu quá cao).

Thu, chi tài chính có dấu hiệu không đúng quy định khoản tiền bán trú; Tổ chức thu tiền của phụ huynh khi các khoản thu chưa được sự thống nhất của cấp có thẩm quyền và phụ huynh học sinh; Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho học sinh không đúng quy định...

XUÂN QUANG