Phát triển làng nghề gắn liền với du lịch

25/01/2018 06:03
Như Hải
(GDVN) -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải kết hợp giữa bảo tồn, tôn tạo và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề với phát triển du lịch bền vững.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với làng nghề.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc các làng nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi, khuyến khích và chú trọng đào tạo nghệ nhân.

Phát triển làng nghề gắn liền với du lịch ảnh 1
Thủ tướng chỉ đạo kết hợp giữa bảo tồn, tôn tạo và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề với phát triển du lịch bền vững (ảnh minh họa - nguồn chinhphu.vn).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV/2018.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn;

Kết hợp giữa bảo tồn, tôn tạo và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; kết hợp giữa bảo tồn, tôn tạo và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề với phát triển du lịch bền vững;

Phát triển làng nghề gắn liền với du lịch ảnh 2Làng hương trầm ở Huế “chạy” Tết

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh nghiên cứu, tích hợp quy hoạch bảo tồn và phát triển các làng nghề cần duy trì lâu dài vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và đảm bảo làng nghề phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn.

Vừa qua, Báo Lao động điện tử ngày 1/11/2017 đăng bài "Làng nghề truyền thống trước "cơn lốc" đô thị hóa".

Bài báo cho biết: Hiện nay, cả nước có khoảng 5.400 làng nghề, nhưng đáp ứng đủ tiêu chí chỉ có khoảng 2.400 làng nghề.

Tuy nhiên, do bị “bỏ ngỏ” công tác quản lý, do không được quy hoạch, các làng nghề Việt Nam đang dần bị “lụi”, nhiều làng nghề bị co hẹp hoặc bị “biến tướng”.

Trước phản ánh của bài báo, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo trên.

Như Hải