Thị xã La Gi triển khai công văn đăng kí nghỉ hưu trước tuổi cho ngành giáo dục

(GDVN) - Phòng Nội vụ thị xã La Gi triển khai công văn số 222/NV về việc đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với người trong ngành giáo dục.
04/06/2018 06:18 Phan Tuyết

Phòng Nội vụ thị xã La Gi vừa triển khai công văn số 222/NV về việc đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên của ngành giáo dục.

Đăng kí nghỉ hưu trước tuổi cho ngành giáo dục (Ảnh minh họa: vov.vn).

Công văn nêu rõ “Để chuẩn bị cho việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, Phòng Nội vụ triển khai đến các cơ sở giáo dục một số nội dung như sau:

1. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục bậc mầm non và bậc tiểu học trên địa bàn thị xã sẽ làm giảm biên chế đối với các chức danh lãnh đạo, kế toán, nhân viên thư viện – thiết bị và các chức danh nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ.

Riêng các chức danh lãnh đạo, sau sắp xếp, tổ chức lại có thể được điều chuyển để thực hiện nhiệm vụ khác.

Việc điều chuyển được thực hiện đối với tất cả các chức danh lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.

2. Để đảm bảo chế độ cho các chức danh lãnh đạo quản lý, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Phòng Nội vụ đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục triển khai các phương án sáp nhập đến toàn thể công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại đơn vị mình.

Đồng thời, rà soát nhu cầu đăng ký nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc ngay đối với những trường hợp có đủ các điều kiện sau:

Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi, Nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi.

- Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

Nâng tuổi hưu và nỗi lo sợ từ giáo viên

*Chính sách nghỉ hưu trước tuổi:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định.

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đối với Nam trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi, Nữ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

*Điều kiện đăng ký nghỉ việc ngay

Điều kiện Nam dưới 53 tuổi, Nữ dưới 48 tuổi hoặc Nam dưới 58 tuổi, Nữ dưới 53 tuổi.

*Chính sách nghỉ việc ngay theo Nghị định 108

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng.

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Công văn cũng nêu rõ: Đối với những trường hợp không đăng ký nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc ngay mà dôi dư sau khi Ủy ban nhân dân thị xã sắp xếp, tổ chức lại sẽ không được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc ngay theo hướng dẫn tại Công văn này.

Phan Tuyết