Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

29/06/2018 07:40
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 28/6, Thường trực Thành ủy Hải Phòng công bố các quyết định Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại một số sở và địa phương.

Theo các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, bà Đỗ Thanh Lê, Bí thư Quận ủy Lê Chân được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2018.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 1
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quyết định cho các ông, bà Đỗ Thanh Lê, Lê Trung Kiên, Nguyễn Văn Tuấn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác tại quận Lê Chân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/7/2018.

Điều động ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2015-2010, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kể từ ngày 1/7/2018.

Điều động ông Nguyễn Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải kể từ ngày 1/7/2018.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 2
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quyết định cho các ông Nguyễn Đức Thọ, Vũ Duy Tùng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải về công tác tại huyện An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/7/2018.

Cũng theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2018.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 3
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho các ông Phạm Quốc Ka, Nguyễn Văn Quyn.

Điều động ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác tại huyện Vĩnh Bảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/7/2018.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ nhiệm ông Trần Việt Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 1/7/2018.

LÃ TIẾN