Lạng Sơn có 8 bài thi môn ngữ Văn chấm lại giảm điểm so với điểm đã công bố

(GDVN) - Theo ông Sái Công Hồng thí có 8 bài thi môn văn giảm điểm chiếm 15,7%. Cụ thể, có 4 bài thi giảm 1,25 điểm; 3 bài thi giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm.
22/07/2018 06:09 Trinh Phúc

Tối ngày 21/7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kiểm tra, xác minh điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Lạng Sơn.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc công bố này.

Theo đó đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành chấm thẩm định 1539 bài thi trắc nghiệm trong đó có 572 bài thi môn toán.

Trong số các bài thi môn toán có 549 bài thuộc điểm thi số 01 – Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An - Lạng Sơn (nơi các chiến sĩ cơ động - thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20 thi) và 23 bài thi có điểm thi  cao khác.

Chấm thẩm định 222 bài thi khoa học tự nhiên, trong đó 199 bài thuộc điểm thi trường Chu Văn An và 23 bài có điểm số cao của các thí sinh khác.

Chấm thẩm định 395 bài thi khoa học xã hội với 355 bài thuộc điểm thi trường Chu Văn An và 40 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác.

Đoàn cũng đã chấm thẩm định 350 bài thi ngoại ngữ với 346 bài thuộc điểm thi trường Chu Văn An và 4 bài thi có điểm số cao của các thí sinh khác.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ở giữa - ảnh Trinh Phúc).

Theo ông Sái Công Hồng, đối với bài thi tự luận tiến hành chấm 51 bài môn ngữ văn. Trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh trung học phổ thông là điểm cao.

Kết quả chấm thẩm định, có 100% số bài thi trắc nghiệm sau khi chấm có điểm không thay đổi so với điểm đã công bố.

Đối với bài thi tự luận thì so với kết quả đã công bố, trong 51 bài chấm thẩm định không có bài nào tăng điểm lên.

Có 43/51 bài thi không thay đổi điểm.

Có 8 bài thi giảm điểm chiếm 15,7%.

Cụ thể, có 4 bài thi giảm 1,25 điểm; 3 bài thi giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm.

Ông Sái Công Hồng kết luận, tổ công tác xác minh, rà soát chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác chấm thi.

Đề nghị hội đồng thi Lạng Sơn làm rõ kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm các cá nhân liên quan đối với tổ chấm thi môn ngữ văn.

Công bố kết quả chấm thẩm định 51 bài thi môn ngữ văn và toàn bộ các bài thi trắc nghiệm đã chấm.

Trinh Phúc