Con Phó bí thư thành phố Thanh Hóa cũng được nâng đỡ chưa trong sáng

31/07/2018 07:23
THANH MINH
(GDVN) - Việc hủy quyết định đối với các trường hợp bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thuộc thẩm quyền Thành phố Thanh Hóa, sao phải xin ý kiến cấp trên?

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa vừa có công văn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xin ý kiến xử lý các trường hợp bổ nhiệm cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tại Thành phố Thanh Hóa.

Văn bản nêu, đối với các trường hợp khi điều động, bổ nhiệm Phó trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa thống nhất giao cho thành phố thực hiện quy trình hủy quyết định bổ nhiệm và xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm mới khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, đối với ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Bố trí sắp xếp để hai cán bộ này trở về vị trí cũ (cả hai trường hợp này khi giới thiệu ứng cử khi chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên 5 năm).

Công văn cũng nêu, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa kính trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản.

Về việc này, một lãnh đạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (đề nghị không nêu tên) cho rằng, việc Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa có công văn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xin ý kiến xử lý các trường hợp bổ nhiệm cán bộ ứng cử chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm tại Thành phố Thanh Hóa là không cần thiết.

Vị lãnh đạo này phân tích: “Theo chỉ đạo chung của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh đã yêu cầu các cơ quan tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ tại đơn vị mình.

Các trường hợp do đơn vị mình bổ nhiệm sai quy định thì phải báo cáo cấp trên để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

Nếu cấp dưới bổ nhiệm không đúng nhưng không thực hiện thu hồi quyết định bổ nhiệm thì cấp trên sẽ chỉ đạo thực hiện.

Thêm bằng chứng khẳng định cô Hà được “nâng đỡ không trong sáng”

Như vậy, theo phân cấp quản lý, các chức danh Phó phòng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa quản lý.

Do đó, trong quá trình rà soát, nếu trường hợp được bổ nhiệm nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thì thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định bổ nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa.

Hay nói cách khác, lãnh đạo Thành phố Thanh Hóa có đủ thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện", vị lãnh đạo này nói.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã gần 1 tháng trôi qua sau khi Thành ủy Thành phố Thanh Hóa có ý kiến về việc hủy bổ nhiệm đối với các trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, lãnh đạo Thành phố Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra quyết định hủy bổ nhiệm đối với các trường hợp đã nêu.

Cũng liên quan tới sự việc nêu trên, hôm 28/7, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc với ông Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa, đề nghị giải đáp thắc mắc về nội dung công văn xin ý kiến xử lý các trường hợp bổ nhiệm cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Con Phó bí thư thành phố Thanh Hóa cũng được nâng đỡ chưa trong sáng ảnh 1Cô Hà được "nâng đỡ không trong sáng" là vi phạm có hệ thống

Được biết, một vài cán bộ được bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hiện đang bị xem xét hủy quyết định bổ nhiệm (trường hợp ông Nguyễn Lê Hùng là con trai của ông Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa...) thuộc diện “con ông cháu cha”.

Cần phải nói thêm rằng, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có được cho là có vi phạm trong công tác cán bộ tại Thành phố Thanh Hóa vẫn chưa bị xử lý trách nhiệm đến nơi đến chốn.

Trái lại, có cá nhân bỗng dưng được thăng tiến sau hàng loạt các vi phạm có liên quan tới trách nhiệm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ khi còn đương chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về những bất cập trong công tác cán bộ tại Thành phố Thanh Hóa dưới thời ông Đào Trọng Quy làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa (hiện nay ông Quy là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa).

Thời điểm còn đương chức, vị này đã ký hàng loạt quyết định tuyển dụng viên chức thành công chức không qua thi tuyển không tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng trái quy định này không được báo cáo Sở Nội Vụ cũng như sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy các trường hợp này đến nay vẫn bị “treo”.

Ngoài ra, xác minh của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có được cho thấy, từ tháng 6/2012 đến ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều trường hợp công chức lãnh đạo trong quá trình làm quy trình bổ nhiệm đã thiếu bước tuyển dụng...

Ngoài ra, thời điểm còn đương chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Đào Trọng Quy còn cho phép một số đơn vị ký hàng loạt hợp đồng lao động có dấu hiệu không đúng quy định sau khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn 7369/UBND-THKH về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động... (Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ đề cập cụ thể các trường hợp này trong bài viết sau).

Cũng liên quan tới trách nhiệm quản lý của ông Đào Trọng Quy, các tài liệu có được cho thấy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa đã từng bị đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo...

THANH MINH