Nhiều văn bản phê duyệt thành lập 13 trường đại học sẽ bị hủy bỏ

08/08/2018 06:46
Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ các văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học đã quá thời hạn.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước năm học 2017-2018, cho thấy:  

Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai Luật Quy hoạch; hướng dẫn các địa phương thực hiện việc dồn dịch các điểm trường mầm non, trường phổ thông một cách phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; 

Xây dựng Đề án quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2035; xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ các văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học đã quá thời hạn theo quy định (13 trường đại học);

Quyết định thành lập 03 phân hiệu của trường đại học [1] và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 01 trường đại học sư phạm kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng [2];

Sáp nhập 02 trường cao đẳng sư phạm vào trường cao đẳng cộng đồng của địa phương; phát triển Bộ chỉ số phát triển trường sư phạm để đánh giá năng lực các trường sư phạm chủ chốt. 

So sánh số lượng trường mầm non, phổ thông đại học năm 2017-2018 so với năm học 2016-2017 - Ảnh chụp tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
So sánh số lượng trường mầm non, phổ thông đại học năm 2017-2018 so với năm học 2016-2017 - Ảnh chụp tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động rà soát, quy hoạch đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn; từng bước phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở các khu đông dân cư, khu công nghiệp [3];

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục kỹ thuật tổng hợp; sắp xếp lại các trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô nhỏ theo hướng thành lập trường liên cấp, liên xã. 

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận, việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa tốt dẫn đến tình trạng khu đô thị, khu công nghiệp thiếu trường, lớp; thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là ở các thành phố lớn; 

Một số địa phương dồn dịch các điểm trường, sáp nhập trường không theo đúng quy định; tổ chức sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BNV .

Việc quy hoạch phát triển giáo dục ở một số địa phương mới chủ yếu là quy hoạch theo không gian mà ít chú trọng đến điều kiện đảm bảo chất lượng; chưa tạo được sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo với quy hoạch khác như quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất.... 

Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học chưa có sự phân loại theo chất lượng để có chính sách ưu tiên đầu tư đối với các lĩnh vực cần được ưu tiên phát triển; hệ thống các cơ sở giáo dục đại học mở và đào tạo từ xa chưa phát triển tương xứng so với nhu cầu. 

Chú thích: 

[1] Quyết định số 5744/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam tại tỉnh Hà Nam;

Quyết định số 64/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2018 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên - Huế;

Quyết định số 189/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2018 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung  tại tỉnh Thanh Hóa.

[2] Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng và Khoa Sư phạm kỹ thuật thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

[3] Toàn cấp học có 15.256 trường mẫu giáo mầm non, nhà trẻ, trong đó công lâp là 12.662, ngoài công lập là 2.594, tăng 340 trường mầm non tư thục).

Linh Hương