Ngọc Trân - Hoa khôi Quốc Học Huế xinh xắn, năng động

Với Ngọc Trân Đối học tập là quan trọng nhất. Trân tham gia các sân chơi là để giúp mình hoàn thiện hơn những khuyết điểm của mình.
27/10/2011 10:47