Thủ tướng yêu cầu tiếp thu vấn đề xây dựng chính sách dân tộc

(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, tiếp thu phản ánh của báo điện tử VTV.vn trong quá trình xây dựng chính sách dân tộc thời gian tới.
27/11/2018 06:18 Nhật Minh

Trước đó, báo điện tử VTV.vn ngày 4/11/2018 có bài phản ánh: Hiện nay trên cả nước còn trên 1000 xã đặc biệt khó khăn và nguyên nhân, giải pháp đối với một số xã khó thoát nghèo.

Bài báo phân tích: Đã có nhiều nguyên nhân giải thích vì sao các xã 135 khó thoát nghèo được đưa ra như: thiếu đất, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu thông tin, địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, người dân chưa tiếp cận với khoa học kỹ thuật…

Tuy nhiên, nhiều cán bộ đang công tác ở các vùng khó khăn này lại có quan điểm khác.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Chỉ chiếm 14% dân số nhưng lại chiếm trên 50% số hộ nghèo của cả nước, con số này cho thấy những vấn đề về tâm lý, tập tục, quan niệm thoát nghèo và cả việc người dân đã quen với cái nghèo, trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nhà nước.

Một giải pháp được đặt ra tại các huyện nghèo là trừ những khu vực có điều kiện bất khả kháng, cần thay đổi chính sách chuyển từ hỗ trợ cho không sang hỗ trợ cho vay, cho mượn đầu vụ cuối vụ trả nợ, qua đó người dân có ý thức và trách nhiệm với sự hỗ trợ từ Nhà nước.

Về những ý kiến trong báo nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng chính sách dân tộc thời gian tới.

Nhật Minh