Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố

(GDVN) - Sáng nay (5/12), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thực hiện kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng.
05/12/2018 11:26 Đỗ Thơm

Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thực hiện nội dungmiễn nhiệm và bầu bổ sung  chức danh Uỷ viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Theo nội dung tờ trình do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Hội đồng Nhân dân Thành phố miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô do thuyên chuyển công tác, nhận nhiệm vụ  mới là Tư lệnh Quân khu 4; bà Phan Lan Tú, nguyên Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông do nghỉ hưu.

100% các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm 2 uỷ viên Uỷ ban.

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tặng hoa 2 Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố vừa được bầu bổ sung. Ảnh: An ninh Thủ đô

Tiếp đó, theo nội dung tờ trình bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 do Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Huy Sáng trình bày, Ủy ban Nhân dân giới thiệu và kính trình Hội đồng Nhân dân Thành phố bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông.

Tờ trình của Ủy ban Nhân dân cũng nêu tóm tắt lý lịch của các ông Nguyễn Hồng Thái và ông Nguyễn Ngọc Kỳ.

100% các đại biểu có mặt đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử bổ sung đối với hai ông Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Ngọc Kỳ.

Theo điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Thị Bích Ngọc, việc bầu bổ sung chức danh đối với 2 đồng chí theo hình thức bỏ phiếu kín. 

Kết quả kiểm phiếu, cả hai ông Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Ngọc Kỳ đã nhận được 100% đại biểu có mặt (97 đại biểu) đồng ý (chiếm 95,1% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội).

Theo đó, hai ông Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Ngọc Kỳ đã trúng cử là Uỷ viên Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Đỗ Thơm