EVNNPT luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp

18/07/2018 07:09
Trúc Diệp
(GDVN) - EVNNPT luôn xác định văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Trên con đường 10 năm xây dựng và phát triển, nhằm duy trì, phát huy uy tín, hình ảnh tốt đẹp của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), tạo động lực, nền tảng phát triển bền vững, EVNNPT luôn chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn EVNNPT đã thực sự là cầu nối để truyền tải đến người lao động các nội dung về giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp...

Ngày 17/7/2018 tại thành phố Nha Trang, Công đoàn EVNNPT đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT năm 2018.

Tham dự hội nghị, về phía Công đoàn Tổng công ty có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, Cơ quan Công đoàn, Ban Nữ công quần chúng Công đoàn.

Về phía các Công đoàn cơ sở có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ nhiệm UBKT, Kế toán, Trưởng ban Nữ công, cán bộ công đoàn chuyên trách, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên và các công nhân lao động giỏi, An toàn vệ sinh viên giỏi, cán bộ công đoàn giỏi tiêu biểu cấp Tổng công ty giai đoạn 2014 - 2018.

EVNNPT luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp ảnh 1
Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc EVNNPT phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT năm 2018 tại Hội nghị.

Từ năm 2015, xác định văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững của EVNNPT, Tổng công ty đã ban hành Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT và đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến. 

Kết quả sau 3 năm thực hiện cho thấy nhận thức của cán bộ công nhân viên về Văn hoá EVNNPT được nâng lên rõ rệt, mỗi cán bộ công nhân viên đều tận tâm với công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật, EVN, EVNNPT, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào EVNNPT.

Năm 2018, để phù hợp với tình hình thực tế và Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn 2040, Tổng công ty đã tiến hành hoàn thiện và ban hành tài liệu Văn hóa EVNNPT theo Quyết định số 1045/QĐ-EVNNPT ngày 22/6/2018 của Hội đồng thành viên EVNNPT.

Tài liệu Văn hoá EVNNPT phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hoá giao tiếp của EVNNPT. 

Những nội dung trong tài liệu Văn hóa EVNNPT phản ánh những nét Văn hóa của EVNNPT đã hình thành và mong muốn đạt được trong tương lai với mục đích nhằm thống nhất trong lời nói và hành động hàng ngày của cán bộ công nhân viên trong toàn EVNNPT, tạo nên khối đoàn kết, thống nhất xây dựng EVNNPT phát triển bền vững.  

Để tài liệu Văn hoá EVNNPT thực sự phát huy được giá trị to lớn đối với quá trình hoạt động và phát triển của Tổng công ty đòi hỏi sự chung tay của các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty, đặc biệt là tổ chức Công đoàn có hình thức phổ biến, tuyên truyền văn hóa EVNNPT cho phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

EVNNPT luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp ảnh 2
Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các cán bộ công nhân viên của EVNNPT.

Tại hội nghị, ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc EVNNPT đã triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu các tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Văn hóa EVNNPT tại các đơn vị; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức công đoàn gắn với giá trị Văn hóa EVNNPT.

Người đứng đầu tổ chức phải trở thành đại sứ văn hóa đích thực của đơn vị mình, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp từ đó lan tỏa tạo niềm tin và gắn kết toàn bộ cán bộ công nhân viên trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Thứ hai, Tiếp tục quan tâm tới môi trường, điều kiện làm việc, tạo động lực phát triển cho từng cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình. 

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng đạo đức, lối sống và nhân cách, hướng cán bộ công nhân viên đến những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, văn minh.

Thứ ba, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đào tạo, tuyên truyền; phát huy vai trò của tuyên truyền và truyền thông, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, góp phần xây dựng, giữ gìn, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của EVNNPT.

Thứ tư, Tăng cường lồng ghép nội dung Văn hóa EVNNPT vào các hoạt động của công đoàn trong các sự kiện, hội thi, lễ hội và các hoạt động khác.

Thứ năm, Tăng cường phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT.

Thứ sáu, Tích cực phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện các nội dung trong kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp năm 2018 và cá năm tiếp theo của EVNNPT.

Việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT là một trong những trọng tâm đối với các hoạt động của EVNNPT và các đơn vị, đặc biệt khi EVNNPT đã xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với mục tiêu vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực Truyền tải điện.

Nếu như chiến lược phát triển là kim chỉ nam cho mọi hành động trong những chặng đường tiếp theo thì Văn hóa EVNNPT là nền tảng cơ sở cho sự phát triển bền vững của EVNNPT. 

Vì vậy, việc xây dựng, gìn giữ, phát huy bản sắc Văn hóa của EVNNPT là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Tổng công ty nhằm xây dựng Tổng công ty là một tập thể thống nhất, đoàn kết, hoàn thành Sứ mệnh, Mục tiêu chiến lược và Tầm nhìn đã đề ra, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trong Tâm thư gửi cán bộ công nhân viên nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (1/7/2008 - 1/7/2018).

Trúc Diệp