Hôm nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường

(GDVN) - Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.
09/04/2019 06:42 Đỗ Thơm

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến trong ngày 09/4/2019. 

Ảnh tư liệu minh họa: TTXVN

Dự kiến, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề:

(1) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

(2) Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

(3) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019.

(4) Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đỗ Thơm