Szczesny biểu diễn trước tiền đạo Marseille

(GDVN) - Szczesny không phải là thủ môn xuất sắc nhất, nhưng tại Marseille anh đã trở thành HLV tiền đạo xuất sắc nhất.
03/11/2011 05:55 HQ
HQ