Quy trình bảo mật đề thi, bài thi quốc gia

12/06/2019 06:08
Thùy Linh
(GDVN) - Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 rằng: 

Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khoá và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi là người của trường đại học, cao đẳng phối hợp), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. 

Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong, đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong; biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trưởng Điểm thi và những người chứng kiến.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. 

Quy trình bảo mật đề thi, bài thi quốc gia được thực hiện ra sao? (Ảnh minh họa trên website Cao đẳng Y tế thành phố Hồ Chí Minh) ảnh 1
Quy trình bảo mật đề thi, bài thi quốc gia được thực hiện ra sao? (Ảnh minh họa trên website Cao đẳng Y tế thành phố Hồ Chí Minh)

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường đại học, cao đẳng (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi.

Chỉ được mở túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh tại phòng thi đúng thời điểm và đúng môn thi theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Còn đề thi dự bị chỉ sử dụng trong trường hợp có sự cố bất thường. 

Thùy Linh