Học sinh Kiên Giang bắt đầu tựu trường từ ngày 05/8

(GDVN) - Ngày 05/8, học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bắt đầu tựu trường và ngày khai giảng vẫn là 05/9.
13/07/2019 07:46 Đỗ Hưng

Ngày 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ngày 05/8, cấp trung học sẽ tựu trường và bắt đầu học vào ngày 12/8. Thời gian thực học kỳ I là 19 tuần và thời gian dự trữ 1 tuần, dùng để dạy bù hoặc giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt khai giảng năm học 2018 - 2019. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang).

Ngày 12/8, cấp mầm non và tiểu học sẽ tựu trường và bắt đầu học vào ngày 19/8. Thời gian thực học kỳ I là 18 tuần và 1 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.


Tôi đi học

Ngày 19/8, các cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường và bắt đầu nhập học vào ngày 26/8. Thời gian thực học kỳ I là 16 tuần và 1 tuần dùng để dạy bù hoặc giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học phối hợp hệ thống chính trị địa phương tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020 vào ngày 05/9.

Các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trải đều từ ngày 30/8 đến 05/9.

Đỗ Hưng