7 khoản tiền Ban phụ huynh ở Hà Nội không được thu

(GDVN) - Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
09/08/2019 06:12 Chiến Thắng

Để đảm bảo tình trạng lạm thu các khoản đầu năm học không diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành văn bản số 3213/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở yêu cầu thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phục vụ cho năm học mới năm 2019 - 2020.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ảnh minh họa: baodongthap.vn).

Cụ thể, 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đó là:

Một là, bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.

Hai là, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

Ba là, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

Bốn là, khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Năm là, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Sáu là, hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

By là, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đây là một trong những nội dung quy định nằm trong công văn hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019 - 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành.


Cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản sai quy định

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm được hiện trên nguyên tắc công khai, dân chủ…

Ban đại diện cha mẹ học sinh sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới.

Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định.

Ngoài ra, phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chiến Thắng