Phát triển Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vượt yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ

19/11/2019 07:09
Trúc Diệp
(GDVN) - Các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế luôn đạt và vượt kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao.

Ngày 18/11, tại Hải Dương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về Bảo hiểm xã hội khu vực phía Bắc.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hải Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, sau 3 năm triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2014, việc thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo, góp phần ổn định xã hội.

Các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế luôn đạt và vượt kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tuy tăng nhưng còn thấp; tỉ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động còn thấp, đặc biệt là số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp hơn nhiều so với tiềm năng;

Các chính sách hỗ trợ để thu hút người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thực sự phát huy hiệu quả; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế xảy ra phổ biến và chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động;

Mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn đối với người tham gia.

Thực hiện nhiệm vụ tổng kết, thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hội nghị nhằm chia sẻ thông tin, thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước, các nhà quản lý, đại biểu địa phương và đại diện một số doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội.

Công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, đã có hơn 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. ảnh: Hải Hà.
Công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, đã có hơn 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. ảnh: Hải Hà.

Trình bày về Kế hoạch tổng kết, thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2014, xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cuối năm 2019 sẽ tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội;

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật và trình Quốc hội vào tháng 12/2020, Quốc hội thông qua tháng 5/2021; thời gian soạn thảo luật sẽ từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2021; trình Quốc hội cho ý kiến và thảo luận vào năm 2022; trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Trần Hải Nam, tại Nghị quyết số 125-NQ/CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện Bảo hiểm xã hội, trong đó có xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.

Công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội đạt được những kết quả tốt.
Công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội đạt được những kết quả tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh, hiện nay toàn ngành Bảo hiểm xã hội đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Luật Bảo hiểm xã hội là để thực hiện chính sách an sinh xã hội - chính sách quan trọng hướng đến người dân.

Qua quá trình thực hiện nảy sinh những bất cập thì cần phải sửa đổi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội với mục tiêu cao nhất là hướng tới Bảo hiểm xã hội toàn dân.

Để đánh giá được sự hài lòng từ phía người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cũng như từ doanh nghiệp, theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu rất cần sự đánh giá chính xác các yếu tố như: Chính sách đã đảm bảo cho người dân chưa; đã cân bằng quyền lợi được cho doanh nghiệp chưa; địa phương đã tổ chức thực hiện chính sách hiệu quả như thế nào?

Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2019 và Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về Bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu đề nghị lưu ý nguyên tắc đóng hưởng và nguyên tắc chia sẻ trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; hỗ mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; sửa đổi nội dung một số chế độ Bảo hiểm xã hội.

Trúc Diệp