Xuất ngoại thả ga, xả láng data

26/11/2019 21:23
An Nhiên
(GDVN) - “Xuất ngoại” không còn lo “tìm wifi” hay đăng ký roaming, làm việc chuyên nghiệp hơn… tất cả nhờ dịch vụ cho thuê thiết bị phát wifi của MobiFone.

“Xuất ngoại” không còn lo “tìm wifi” hay đăng ký roaming, làm việc chuyên nghiệp hơn, du lịch năng động hơn… tất cả nhờ dịch vụ cho thuê thiết bị phát wifi của MobiFone, cho phép chia sẻ nhóm đến 5 người, hạn mức đến 10Gb data/ngày.

Lựa chọn nào sẽ tối ưu nhất cho nhu cầu sử dụng Data?
 Lựa chọn nào sẽ tối ưu nhất cho nhu cầu sử dụng Data?
An Nhiên