Ngày nghỉ của học sinh trong dịch bệnh nCoV được tính như thế nào?

(GDVN) - Những ngày học sinh nghỉ vì lo ngại nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra sẽ được tính như thế nào?
10/02/2020 06:37 Sơn Quang Huyến

Sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, sẽ có học sinh thuộc những đối tượng có thể trạng yếu, khả năng miễn dịch kém; mắc các bệnh ho, sốt, cảm cúm, gia đình chủ động cho con nghỉ học vì lo ngại nhiễm bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Ngày nghỉ của học sinh trong dịch bệnh nCoV được tính như thế nào? 

Những ngày học sinh nghỉ vì lo ngại nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra sẽ được tính như thế nào?  

Nếu tổng số ngày nghỉ quá 45 buổi có được lên lớp khi học lực và hạnh kiểm đạt yêu cầu? 

Theo Điều 15, Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo "Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm;

Học lực cả năm loại kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại chưa đạt, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình”.

Học sinh được nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Corona (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyệt nhiên không có quy định nào về số ngày nghỉ của học sinh khi Nhà nước công bố xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm. 

Theo Luật số 03/2007/QH12 của Quốc hội: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, không có điều luật nào nói về việc đánh giá học sinh liên quan đến ngày nghỉ khi Nhà nước công bố xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm. 

Đôi điều kiến nghị đến cơ quan chức năng

Khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, sẽ có những học sinh không đến trường học vì lý do sức khỏe; hoặc có phụ huynh quá lo lắng mà cho con nghỉ học nhưng vẫn tham gia các hình thức học tập khác như tự học, trực tuyến v.v...; kết quả học tập vẫn đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng; hạnh kiểm vẫn đạt yêu cầu.

Thế nhưng tổng số ngày nghỉ của học sinh có thể vượt quá 45 buổi (Nếu trường học hai buổi/ngày thì chỉ có 23 ngày), học sinh sẽ không được lên lớp; điều này sẽ thiệt thòi cho học sinh.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra nói riêng, dịch bệnh truyền nhiễm nói chung ngày càng diễn biến phức tạp.

Vì thế, các cơ quan chức năng cần có quy định riêng về số ngày nghỉ của học sinh khi nhà nước công bố dịch bệnh truyền nhiễm, để đảm bảo quyền lợi của những học sinh không thể đến trường nhưng vẫn đạt yêu cầu về học lực và hạnh kiểm. 

Phụ huynh có cần cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona?


Học sinh nghỉ học tối đa mấy tuần thì không cần lùi thời điểm kết thúc năm học?

Để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, các địa phương đã cho học sinh nghỉ học đồng loạt để chống dịch.

Căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương, các cơ quan chức năng sẽ có quyết định cho học sinh đi học lại khi nào.

Quyết định cho học sinh khi nào đi học lại sẽ tôn trọng sức khỏe, tính mạng của học sinh là trên hết; chỉ khi sức khỏe, tính mạng của học sinh an toàn nhất, cơ quan chức năng mới đưa học sinh trở lại trường học tập. 

Vì vậy, phụ huynh không cần quá lo lắng, nếu sức khỏe con cái mình bình thường, chỉ cần trang bị khẩu trang vải hợp vệ sinh; trang bị kiến thức phòng ngừa dịch bệnh là cho con cái đến trường. 

Việc tập trung học tập của học sinh tại trường học, ngoài kiến thức còn học được những điều khác mà các hình thức học tập khác không thể có.

Vì vậy chỉ trừ trường hợp bất khả kháng, phụ huynh nên cho con mình đến trường để học tập trung.

Tài liệu tham khảo: 

1: thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-58-2011-TT-BGDDT-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx

2:chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&;_page=1&mode=detail&document_id=51257

Sơn Quang Huyến