Khi nào giáo viên sẽ bị cắt phụ cấp thâm niên?

15/03/2020 06:16
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Cùng với lo lắng vì dịch bệnh Covid-19, không ít giáo viên đang thấp thỏm lo âu khi ngày 1/7/2020 đang tới gần, tiền lương giáo viên sẽ như thế nào?

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Điều 76 Luật Giáo dục có ghi rõ về tiền lương của nhà giáo: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”. [1]

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018: Phụ cấp đặc thù nghề chính là tên loại phụ cấp được gộp từ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). [2] 

Như vậy, theo Luật Giáo dục, từ 1/7/2020 phụ cấp thâm niên sẽ bị cắt bỏ khỏi chế độ lương nhà giáo; nhà giáo sẽ hưởng lương theo vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Khi nào giáo viên sẽ bị cắt phụ cấp thâm niên? (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ, nguồn: vinhphuc.edu.vn)
Khi nào giáo viên sẽ bị cắt phụ cấp thâm niên? (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ, nguồn: vinhphuc.edu.vn)

Rất nhiều nhà giáo lo lắng khi cắt bỏ chế độ phụ cấp thâm niên, tổng thu nhập sẽ bị giảm; thế nhưng vẫn có niềm tin vào sự quan tâm của nhà nước, vì bên cạnh việc cắt bỏ phụ cấp thâm niên Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 cũng khẳng định cải cách tiền lương không làm giảm lương sau khi cải cách, tiến tới gần hơn mức lương trung bình của khối doanh nghiệp. 

Vậy từ ngày 1/7/2020, nhà giáo đã bị cắt phụ cấp thâm niên chưa? 

Để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Chính phủ đã có Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018[3].

Điểm 3, mục I của nghị quyết có ghi rõ: “3. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2021: Thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp…”.

Ngày 4/3/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Trưởng Ban chỉ đạo để thảo luận thống nhất triển khai lộ trình cải cách tiền lương.

Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi
Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ấn định thời gian bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2021. [4] 

Tức là từ 1/7/2021 phải hoàn thành xây dựng xong bảng lương mới theo vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương, giáo viên sẽ thực hiện nhận lương theo bảng lương mới.

Mặt khác, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 đã được ban hành là 1,6 triệu đồng/năm. Theo thông lệ, lương cơ sở được xây dựng để áp dụng đến hết 30/6/2021.

Như vậy, nếu thực hiện đúng theo lộ trình mà Thủ tướng ấn định, thông lệ thực hiện mức lương cơ sở; khả năng phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ bị cắt từ 01/7/2021 chứ không phải 01/7/2020, là rất cao.

Tài liệu tham khảo: 

[1] luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html

[2] luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-27-nq-tw-2018-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-can-bo-cong-chuc-163205-d1.html

[3] thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-107-nq-cp-2018-thuc-hien-nghi-quyet-27-nq-tw-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-5f8b1.html

[4] thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/27718/thu-tuong-an-dinh-bat-dau-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-tu-1-7-2021                                          

Sơn Quang Huyến