Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

GDVN- Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Đức Chính.
22/05/2020 22:15 Nhật Minh

Tại Quyết định số 669/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính, để nghỉ hưu theo chế độ.

Nhật Minh